Odwołanie do pola static innej klasy

0

Mam dwie klasy
GlownaRamka - gdzie znajduje sie public static ArrayList<uzytkownik> uzytkownicyLista do ktorej chce sie odwolac w drugiej klasie OknaDialogowe. Ponizej poczatki kodu z obu klas
Jest jescze trzecia klasa ale tam sa tylko konstruktory i metody set,get.

GlownaRamka

public class GlownaRamka extends JFrame implements Serializable
{
  private Uzytkownik uzytkownik;
  private JPanel PanelOtwarciaProgramu;
  private JPanel PanelNowegoUzytkownika;
  private JPanel PanelPrzebieguCwiczen;
  private JTextField poleLogin;
  private JTextField poleHaslo;
  private JTextField poleImie;
  private JTextField poleNazwisko;
  private JTextField poleWiek;
  private JScrollPane pasekPionowy;
  private Border obramowanie;
  private JTextField poleWaga;
  private final ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
  private JTextField poleEmail;

  private JTextArea PoleInformacjiOUzytkowniku;
  public static ArrayList<Uzytkownik> uzytkownicyLista = new ArrayList<Uzytkownik>();

  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          GlownaRamka frame = new GlownaRamka();
          frame.setVisible(true);

        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }

OknaDialogowe

package program;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JButton;
import static GlownaRamka.uzytkownicyLista;
import javax.swing.JDialog;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.GroupLayout;
import javax.swing.GroupLayout.Alignment;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class OknaDialogowe extends JDialog {

  private final JPanel contentPanel = new JPanel();
  private JTextField textField;
  private JPasswordField passwordField;
  private JButton okButton;
  private JButton cancelButton;

  public OknaDialogowe() 
  {
    setBounds(100, 100, 250, 200);
    getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    contentPanel.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    getContentPane().add(contentPanel, BorderLayout.CENTER);

    {
      textField = new JTextField();
      textField.setColumns(10);
    }

    passwordField = new JPasswordField();
    {
      okButton = new JButton("OK");
      okButton.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
        {

        ************TU SIE CHCE ODWOLAC DO ArrayList<Uzytkownik> uzytkownicyLista************************  

        }
      });
      okButton.setActionCommand("OK");
      getRootPane().setDefaultButton(okButton);
    }
    {
0
GlownaRamka.uzytkownicyLista;

Masz jakieś ważne powody żeby ta lista była static? Jeśli użytkownik (np. Ty sam) uruchomi dwie instancje programu, to w obu będzie miał tę samą listę użytkowników.

0

Nie chciałbym żeby tak było wiec w jaki sposób odwołać się do listy która jest stworzona w innej klasie i ma dodatkowo private ?

0

Na private lekarstwem są gettery i settery.
Gdzieś w klasie GlownaRamka tworzysz okno dialogowe, coś w rodzaju

new OknoDialogowe();

zamień na

new OknoDialogowe(this);

rozbuduj trochę kod klasy OknoDialogowe

public class OknaDialogowe extends JDialog {

  private final JPanel contentPanel = new JPanel();
  private JTextField textField;
  private JPasswordField passwordField;
  private JButton okButton;
  private JButton cancelButton;
  private GlownaRamka mainWindow;

  public OknaDialogowe(GlownaRamka window) 
  {
    this.mainWindow = window;
    setBounds(100, 100, 250, 200);

odwołuj się przez

mainWindow.listaUzytkownikow
//lub
mainWindow.getListaUzytkownikow()
0

Rozumiem, że na poczatku dodaje zmienna klasy do innej klasy

 private GlownaRamka mainWindow; 

ale jak rozumiec to ze wywoluje konstruktor okna dialogowego ze zmienna GlownejRamki - co to robi ?


public OknaDialogowe(GlownaRamka window) 
  {
    this.mainWindow = window;
     setBounds(100, 100, 250, 200); 
   }
0

W wierszu

private GlownaRamka mainWindow;

tylko deklarujesz zmienną (pole) typu GlownaRamka, w wierszu

this.mainWindow = window;

"odbierasz" i zapamiętujesz referencję do głównego okna.
Sądząc po tym poście, powinieneś wrócić do lektury.

0

Wywołanie konstruktora OknaDialogowego mam po kliknieciu buttona


private OknaDialogowe dialog;
*
*
*KOD
*
*
public void actionPerformed(ActionEvent e) 
      {

        OknaDialogowe dialog = new OknaDialogowe(this);
        dialog.setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
        dialog.setVisible(true);

      }

ale niestety wyrzuca mi błąd
Bez tytułu.jpg

0

Wracam dzisiaj do lektury o referencjach ....

0

Skoro tworzysz dialog w klasie wewnętrznej to musisz zmienić

OknaDialogowe dialog = new OknaDialogowe(this);

na

OknaDialogowe dialog = new OknaDialogowe(GlownaRamka.this);
0

Dobrze a czy mógłbym prosić o dosłownie wpisanie kodu jakiego nalezy uzyc na podstawie tego:

Mam utworzone 3 klasy:
Uzytkowik - przechowuje zmienne imie,nazwisko wiek i metody set i get
GlownaRamka - jest to po prostu ramka gdzie jest ArrayList<uzytkownik>, gdzie po kliknieciu przycisku dodanieUzytkownika jest tworzony new Uzytkownik
OknaDialogowe - jest to klasa z JDialog, ktorej wywołanie nastepuje po kliknieciu przycisku dodanieUzytkownika (równocześnie z tworzeniem i dodaniem new uzytkownik do Array)

Moje pytanie jak w poprawny sposób odwołać się do ArrayList<uzytkownik> w klasie OknaDialogowe (zaznaczyłem komentarzem miejsce gdzie chciałbym uzyskac dostep do ArrayList)

Klasa Uzytkownik


package test;

public class Uzytkownik 
{
  private String imie;
  private String nazwisko;
  private int wiek;

  public Uzytkownik (String imie,String nazwisko,int wiek) 
  {

  this.imie = imie;
  this.nazwisko = nazwisko;
  this.wiek = wiek;
  }
  //--------------------------------------------------------------------//
  public void setImie(String a)
  {
  this.imie = a;  
  }

  public String getImie()
  {
  return imie;  
  }
  //--------------------------------------------------------------------//
  public void setNazwisko(String a)
  {
  this.nazwisko = a;  
  }

  public String getNazwisko()
  {
  return nazwisko;  
  }
  //--------------------------------------------------------------------//
  public void setWiek(int a)
  {
  this.wiek = a;  
  }

  public int getWiek()
  {
  return wiek;  
  }
  //--------------------------------------------------------------------//
}

Klasa GlownaRamka


public class GlownaRamka extends JFrame {

  private JPanel contentPane;
  private ArrayList<Uzytkownik> uzytkownicyLista = new ArrayList<Uzytkownik>();;

  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          GlownaRamka frame = new GlownaRamka();
          frame.setVisible(true);
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  public GlownaRamka() {
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);

    JButton dodanieUzytkownika = new JButton("dodanieUzytkownikaIotwarcieOknaDialogowego");
    dodanieUzytkownika.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent arg0) 
      {

        OknaDialogowe okno1 = new OknaDialogowe();
        okno1.setDefaultCloseOperation(JDialog.DISPOSE_ON_CLOSE);
        okno1.setVisible(true);
         Uzytkownik a = new Uzytkownik("Marcin","Gortat",28);
         uzytkownicyLista.add(a);

      }
    });
    GroupLayout gl_contentPane = new GroupLayout(contentPane);
    gl_contentPane.setHorizontalGroup(
      gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.TRAILING)
        .addGroup(gl_contentPane.createSequentialGroup()
          .addContainerGap(129, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(dodanieUzytkownika, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 176, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGap(119))
    );
    gl_contentPane.setVerticalGroup(
      gl_contentPane.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_contentPane.createSequentialGroup()
          .addGap(72)
          .addComponent(dodanieUzytkownika, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addContainerGap(106, Short.MAX_VALUE))
    );
    contentPane.setLayout(gl_contentPane);
  }

}

Klasa OknaDialogowe


public class OknaDialogowe extends JDialog {

  private final JPanel contentPanel = new JPanel();
  private JPanel buttonPane;
  private JTextArea textArea;

  /**
   * Launch the application.
   */
  public static void main(String[] args) {

  }

  /**
   * Create the dialog.
   */
  public OknaDialogowe() {
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPanel.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    {
      textArea = new JTextArea();
    }
    {
      buttonPane = new JPanel();
      buttonPane.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
      {
        JButton okButton = new JButton("OK");
        okButton.addActionListener(new ActionListener() {
          public void actionPerformed(ActionEvent e)
          {
          //**********************************************************************************************
            //-------Tu chce sie odwolac do listy uzytkownicyLista, ktora przechowuje uzytkownikow
            //-------Tak zeby w textArea pojawilo sie imie i nazwisko uzytkownika
          //**********************************************************************************************  
          }
        });
        okButton.setActionCommand("OK");
        buttonPane.add(okButton);
        getRootPane().setDefaultButton(okButton);
      }
      {
        JButton cancelButton = new JButton("Cancel");
        cancelButton.setActionCommand("Cancel");
        buttonPane.add(cancelButton);
      }
    }
    GroupLayout groupLayout = new GroupLayout(getContentPane());
    groupLayout.setHorizontalGroup(
      groupLayout.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addComponent(contentPanel, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 434, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(buttonPane, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 434, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    );
    groupLayout.setVerticalGroup(
      groupLayout.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(groupLayout.createSequentialGroup()
          .addComponent(contentPanel, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 228, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(buttonPane, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, GroupLayout.DEFAULT_SIZE, GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );
    GroupLayout gl_contentPanel = new GroupLayout(contentPanel);
    gl_contentPanel.setHorizontalGroup(
      gl_contentPanel.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_contentPanel.createSequentialGroup()
          .addGap(32)
          .addComponent(textArea, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 182, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addContainerGap(210, Short.MAX_VALUE))
    );
    gl_contentPanel.setVerticalGroup(
      gl_contentPanel.createParallelGroup(Alignment.LEADING)
        .addGroup(gl_contentPanel.createSequentialGroup()
          .addGap(5)
          .addComponent(textArea, GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 182, GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addContainerGap(31, Short.MAX_VALUE))
    );
    contentPanel.setLayout(gl_contentPanel);
    getContentPane().setLayout(groupLayout);
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0