Witam.
Mam pewien problem, otóż mam dwie klasy , jedna klasa pełniąca rolę okienka JFrame, natomiast druga mająca implementować logikę programu. Z poziomu klasy JFrame tworząc nowy obiekt klasy Logika, mogę się odwołać do jej elementów np. zmiennych czy metod, natomiast tworząc obiekt klasy JFrame w klasie Logika, i kompilując to, zwraca mi błąd

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.StackOverflowError
, zakładam że błąd ten odwołuje się to do obiektu, który nie istnieje.
Klasa JFrame standardowo zawiera

 public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(okno.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
    
    

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {

        
        new okno().setVisible(true);
       
        
        
      }
    });
  }
  //

Natomiast klasa Logika zawiera różne własne metody.
Pozdrawiam