Zamiana małych liter na duże (i odwrotnie) w pliku

2015-01-25 13:40
0

Witam. Napisałem program, która ma zamieniać małe litery na duże i duże na małe z danego pliku. Wynik ma zostać zapisany do nowego pliku. Moglibyście sprawdzić ten kod, bo kompilować się kompiluje, ale zaraz wyskakuje błąd. Wiem, że brakuje mi jeszcze linijki z kodem do zapisania zmiany do nowego pliku i tu też proszę o pomoc ;)

//---------------------------------------------------------------------------
program dsa;

uses crt;

var
 plik,plik2 : text;
 s:string[100];
 i:integer;

 begin

  assignfile(plik,'plik.txt');
  rewrite(plik);
  assignfile(plik2,'plik2.txt');
  rewrite(plik2);

  readln(s);

  writeln(plik,s);

  while not Eof(plik) do begin

  while not Eoln(plik) do begin

  for i:=0 to length(s) do begin

  if (ord(s[i])>96) and (ord(s[i])<123)
  then s[i]:=chr(ord(s[i])-32)            //male na duze

  else if (ord(s[i])>64) and (ord(s[i])<91)
  then s[i]:=chr(ord(s[i])+32);           //duze na male

  end;
  end;
  end;

  closefile(plik);
  closefile(plik2);

  readln();

  end.

//---------------------------------------------------------------------------

zamiana znacznika <code class="c"> na <code class="delphi"> - @furious programming

edytowany 1x, ostatnio: furious programming, 2015-01-25 15:37
Używaj odpowiednich dla danego języka znaczników kolorujących składnię; - furious programming 2015-01-25 15:38
Pamiętaj też, aby wątki dotyczące podstaw zakładać w dziale dla początkujących, czyli w dziale Newbie - furious programming 2015-01-25 16:00

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 15:56
1

Moglibyście sprawdzić ten kod, bo kompilować się kompiluje, ale zaraz wyskakuje błąd.

Podaj treść błędu łaskawy Panie...

s:string[100];

Kolejny zły nawyk ze starego Pascala... Używaj po prostu typu String, bo nigdy nie wiadomo jaką długość będzie miała pobrana z pliku linijka tekstu; I w ogóle same problemy przez to są, więc nie ma co kombinować, oszczędzać pamięci (tylko pozornie) itd.;

Po pierwsze - korzystaj z bloków Try Finally - zabezpieczysz się przed wyciekami pamięci:

var
 tfInput, tfOutput: TextFile;
begin
 AssignFile(tfInput, 'C:\Input.txt');
 AssignFile(tfOutput, 'C:\Output.txt');
 Reset(tfInput);
 ReWrite(tfOutput);
 try

 finally
  CloseFile(tfInput);
  CloseFile(tfOutput);
 end;
end.

Po drugie - wystarczy jedna pętla While z jednym warunkiem Eof:

var
 tfInput, tfOutput: TextFile;
begin
 AssignFile(tfInput, 'C:\Input.txt');
 AssignFile(tfOutput, 'C:\Output.txt');
 Reset(tfInput);
 ReWrite(tfOutput);
 try
  while not EoF(tfInput) do
  begin

  end;
 finally
  CloseFile(tfInput);
  CloseFile(tfOutput);
 end;
end.

Teraz wystarczy pobrać całą linię z pliku źródłowego, zamienienie znaków i zapisanie jej do pliku docelowego; Przy czym zamianę wielkości znaków możesz oprzeć o porównania ze zbiorem (unikniesz dwóch warunków), a do samej zamiany procedur Inc i Dec:

var
 tfInput, tfOutput: TextFile;
 strLine: AnsiString;
 intToken: Integer;
begin
 AssignFile(tfInput, 'Input.txt');
 AssignFile(tfOutput, 'Output.txt');
 Reset(tfInput);
 ReWrite(tfOutput);
 try
  while not EoF(tfInput) do
  begin
   ReadLn(tfInput, strLine);

   for intToken := 1 to Length(strLine) do
    if strLine[intToken] in [#65 .. #90] then
     Inc(strLine[intToken], 32)
    else
     if strLine[intToken] in [#97 .. #122] then
      Dec(strLine[intToken], 32);

   WriteLn(tfOutput, strLine);
  end;
 finally
  CloseFile(tfInput);
  CloseFile(tfOutput);
 end;
end.

Ewentualnie możesz jeszcze skorzystać z instrukcji wyboru Case Of, przy sprawdzaniu kodu znaku:

var
 tfInput, tfOutput: TextFile;
 strLine: AnsiString;
 intToken: Integer;
begin
 AssignFile(tfInput, 'Input.txt');
 AssignFile(tfOutput, 'Output.txt');
 Reset(tfInput);
 ReWrite(tfOutput);
 try
  while not EoF(tfInput) do
  begin
   ReadLn(tfInput, strLine);

   for intToken := 1 to Length(strLine) do
    case strLine[intToken] of
     #65 .. #90: Inc(strLine[intToken], 32);
     #97 .. #122: Dec(strLine[intToken], 32);
    end;

   WriteLn(tfOutput, strLine);
  end;
 finally
  CloseFile(tfInput);
  CloseFile(tfOutput);
 end;
end.

I to by było na tyle; Pamiętaj, aby kod był zawsze ładnie sformatowany, wcięcia i puste linie zawsze wstawione sensownie, a także aby zmienne/stałe/typy itd. były nazwa także sensownie; No i używaj namiętnie Shiftu, bo "PascalCase" należy zachować; Co do notacji węgierskiej to zdania są podzielone, ja jednak używam jej, bo kod jest bardziej czytelny i można wiele zmiennych nazwać tak samo, jedynie z innym prefiksem.


edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2015-01-25 16:09

Pozostało 580 znaków

2015-01-25 16:48
0

Dzięki wielkie ;)

Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0