Wyjątek w programie obliczającym azymuty.

0

Witam, mam za zadanie stworzyć program obliczający azymuty, z wykorzystaniem jakiegoś interfejsu.
Program się uruchamia, ale gdy naciskam na przycisk, mający zmienić tekst na przycisku obok na otrzymany wynik z obliczeń, wyskakują w konsoli błędy. Okienko w załączniku.
Oczywiście zaznaczam, że jestem lekko zielona (a nawet bardzo) w tym temacie ^^.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Oto kod:

public class obliczenia {

  double A=0;
  przyciski prz= new przyciski();
  double x1=Double.parseDouble(prz.x1.getText());
  double y1=Double.parseDouble(prz.y1.getText());
  double x2=Double.parseDouble(prz.x2.getText());
  double y2=Double.parseDouble(prz.y2.getText());                 

  public obliczenia(){

    double cz=Math.atan((y2-y1)/(x2-x1));
    if ((y2-y1)>0){
      if ((x2-x1)>0) A=cz; if (A>400) A=A-400;
      if ((x2-x1)<0) A=200-cz; if (A>400) A=A-400;

      }
    if ((y2-y1)<0){
      if ((x2-x1)<0) A=200+cz; if (A>400) A=A-400;
      if ((x2-x1)>0) A=400-cz; if (A>400) A=A-400;
      }  }  }

------------------------------------------------------------------------------------
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JTextField;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class przyciski extends JPanel implements ActionListener{

    public static final int HEIGHT = 180;
    public static final int WIDTH = 200;
    private JButton Button1;
    private JButton Button2;
    public JTextField x1;
    public JTextField y1;
    public JTextField x2;
    public JTextField y2;

    public przyciski(){

    Button1 = new JButton("A");
    Button2= new JButton("LICZ");
    x1 = new JTextField("x1");
    y1 = new JTextField("y1");
    x2 = new JTextField("x2");
    y2 = new JTextField("y2");

    Button2.addActionListener(this);

    setLayout(new GridLayout(4,2));
    setPreferredSize(new Dimension(WIDTH, HEIGHT));

    add(x1);
    add(y1);
    add(x2);
    add(y2);
    add(Button1);
    add(Button2);

    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      Object source = e.getSource();

      if (source == Button2) {

      obliczenia obl= new obliczenia();
      try{
      Button1.setText(Double.toString(obl.A));
      }
      catch (NumberFormatException e2){}
      }  }}
--------------------------------------------------------------------------------
import javax.swing.JFrame;

public class okno extends JFrame{

public okno(){

  przyciski prz= new przyciski();

  add(prz);
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  pack(); //zmiejsz do rozmiaru panelu
  setVisible(true);
  }
}

---------------------------------------------------------------------------------
import java.util.Scanner;

public class test {

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub

    new okno();   
  }}
-----------------------------------------------------------

Oraz imponujący zestaw błędów:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NumberFormatException: For input string: "x1"
  at sun.misc.FloatingDecimal.readJavaFormatString(Unknown Source)
  at java.lang.Double.parseDouble(Unknown Source)
  at obliczenia.<init>(obliczenia.java:10)
  at przyciski.actionPerformed(przyciski.java:51)
  at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
  at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.access$200(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
1

W angielskim to też chyba jesteś lekko zielona jak nie gorzej...

java.lang.NumberFormatException: For input string: "x1"

Co znaczy że przekazałaś do parseDouble stringa x1. A parseDouble zakłada że używa go ktoś inteligentny i przekazuje mu tam liczby. Niestety w tym przypadku bardzo sie pomylił i musiał wysypać program... Ciekawi mnie czego sie tu spodziewałaś. Że program sam sie domyśli dla jakich wartości miał to policzyć? o_O

0

Double'owy parserek nie lubi przecinków. Dlatego, albo podawaj w JTextFieldach liczby z częścią dziesiętną oddzieloną kropką, albo zamieniaj wszystkie przecinki na kropki w kodzie, np.: Double.parseDouble(String.replace(",", "."));.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0