Zmiany w Programie

0

Proszę o poprawienie programiku, dzięki z góry :)

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include <iomanip>
#include <random>

using namespace std;

const int nmax = 10;
int z;
void PobTablice(int&z, int &n, int &m, int a[][nmax])
{
  //pobieranie il. wierszy
  do
  {
    cout << "Podaj il. wierszy\n n = ";
    cin >> n;
  } while ((n <= 0) || (n > nmax));
  //pobieranie il. kolumn
  do
  {
    cout << "Wstaw il. kolumn\n m = ";
    cin >> m;
  } while ((m <= 0) || (m > nmax));
  //zakres liczb
  cout << "Podaj zakres liczb\n z = ";
  cin >> z;

  if (z == 0 || z<0)
  {
    //pobieranie el. tablicy z konsoli
    cout << "\nPodaj elementy macierzy A\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        cout << "A[" << i + 1 << ", " << j + 1 << "] = ";
        cin >> a[i][j];
      }
  }
  else
  {
    //pobieranie elemetnow randomowo od -z do z
    std::random_device rd;
    std::mt19937 gen(rd());
    std::uniform_int_distribution<> dis(-z, z);
    for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < m; j++)
      {
        a[i][j] = dis(gen);
      }
  }
}

void DrukTablice(int n, int m, int a[][nmax])
{
  cout << "\n TABLICA BEZ WYROWNANIA \n" << endl;

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {//wyswietlamy el. i-tego wiersza bez wyrownania
    for (int j = 0; j < n; j++)
      cout << a[i][j] << ' ';
    cout << endl;//przechodzimy do nowego wiersza
  }
  cout << "\n TABLICA Z WYROWNANIEM \n" << endl;

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {//wyswietlamy el. i-tego wiersza z wyrownaniem
    for (int j = 0; j < n; j++)
      cout << setw(10) << a[i][j];
    cout << endl;//przechodzimy do nowego wiersza
  }

}
int main()
{

  int a[nmax][nmax];
  int n, m; //n-il.wierszy, m-il. kolumn

  PobTablice(z, n, m, a);
  DrukTablice(n, m, a);

  system("pause");

  return 0;
}

Moje błędy :

 1. Liczba kolumn nie jest brana pod uwagę przy wydrukach (to jest typowy błąd "copy-paste").
 2. Szerokość kolumn jest ustawiona sztywno na 10 znaków, a powinna być równa szerokości najbardziej wymagającego elementu w danej kolumnie +1. To zresztą nie gwarantuje poprawności wydruku, np:
 3. Program obsługuje jeden przypadek w jednej aktywacji.

W 3 myślę, że wystarczy dać pętlę,

0
 1. No to popraw ten kod, tym razem nie kopując fragmentów.
 2. Licz długość ciągów – proste sumowanie.
 3. Tak.
bodsu napisał(a):

Proszę o poprawienie programiku, dzięki z góry :)

Marzyciel. ;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0