Usuwanie jednakowych liter z tekstu

0

Mam prosty program do napisania, ma wczytac tekst od uzytkownika a nastepnie usunac z niego litere 'a'.

Program się kompiluje i w sumie działa, ale tylko dla jednego wyrazu. Np.

I: 'Ala ma kota'
O: 'l ma kota'

Dla 'ma' i 'kota' juz nie dziala... Pewnie coś w tej pętli popsułem, macie pomysły jak to naprawić?


#include <iostream> 
#include <string> 

using namespace std; 

void usunL(string &tekst, char c) 
{
  size_t pozycjaL = tekst.find(c); 

  if(pozycjaL == string::npos) 
   cout << "Nie ma w ogole takiej litery w tekscie!" << endl; 
  else 
   do{
     tekst.erase(pozycjaL, pozycjaL); // usuwanie literki 
     pozycjaL = tekst.find(c, pozycjaL + 1); // przesuwam miejsce od ktorego zaczyna szukac petla literki
     }while(pozycjaL == string::npos)  
   cout << tekst; 

} 

int main()
{
  string tekst; 
  char c = 'a'; 

  getline(cin, tekst); 
  usunL(tekst, c); 
  return 0; 
} 
2
while(pozycjaL != string::npos)

oraz

tekst.erase(pozycjaL, 1);
1
size_t pos;
while((pos = tekst.find(c)) != string::npos) tekst.erase(pos, 1);
0
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std; 

bool removeChar(string &str,char ch) 
 {
  size_t len=str.length();
  for(size_t prev=0,pos;(pos=str.find(ch,prev))!=string::npos;prev=pos) str.erase(pos,1);
  return len!=str.length();
 }

int main()
 {
  string line; 
  getline(cin,line); 
  if(removeChar(line,'a')) cout<<line<<endl;
  else cout<<"Nie ma w ogole takiej litery w tekscie!"<<endl; 
  return 0; 
 }
2
#include <string>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <functional>

using namespace std;
void usunL(string &tekst, char c)
{
  string result;
  remove_copy_if(begin(tekst), end(tekst), back_inserter(result), bind1st(equal_to<char>{}, c));
  tekst = result;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0