witam,
chciałbym zrobić identyczny skrypt, tylko z danymi wczytywanymi z pliku w formacie JSON, oto plik dane.json:

{"products":[
  {
    "label":"Kawa",
    "value":"10",
    "color":"green"
  },
  {
    "label":"Herbata",
    "value":"4",
    "color":"red"
  },
  {
    "label":"Cola",
    "value":"2",
    "color":"blue"
  },
  {
    "label":"Fanta",
    "value":"6",
    "color":"yellow"
  }
]}

Używam funkcji z jQuery, getJSON do przetworzenia danych i utworzenia obiektu. Gdy dane po prostu wyświetlam, poszczególne, ilość danych, wszystko się zgadza, lecz przy próbie utworzenia obiektu z tych danych oraz wyświetlenie diagramu w konsoli błędów wywala błąd "nieprawidłowo sformatowany dane.json:1" gdy klikam w błąd podświetla pierwszą linijkę. Gdy nie przypisuje danych tylko wyświetlam je, nie ma żadnego błędu. Co robię źle?
Oto funkcja przetwarzająca dane:

var data=[];
  $.getJSON('dane.json', function(datek){
    var labele = []
    var colory = []
    var tabele = []

    for (var j=0; j<4; j++) {
      labele[j] = datek.products[j].label;
      colory[j] = datek.products[j].color;
      tabele[j] = datek.products[j].value;
    }

    for (var i in datek.products){
      data.push({
        label: labele[i],
        value: tabele[i],
        color: colory[i]
      } );
    }
  });

zamiana znacznika <code class="json"> na <code class="java"> - @furious programming