Kłopot z wczytywaniem pliku.

0

Witam,

muszę napisać program, który wykonuje proste operacje na pliku tekstowym, chciałem wykorzystać do tego kod (pisany na jakiś lekcjach), ale ciągle dostaje komunikat że plik nie istnieje z warunku, który ma to sprawdzić. Nie wiem czy plik musi być w jakiejś innej lokalizacji (w tej chwili jest w tym samym folderze co pliki lazrusa). Poniżej kod :

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo1: TMemo;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);

 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 fp: TextFile;
 nazwa, str: string;
 I: Integer;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Memo1.Clear;
 nazwa:='t.txt';
 Assignfile(fp, nazwa);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 str:string;
begin
 if not fileexists(nazwa) then
   ShowMessage('Plik nie istnieje!')
 else begin
  Memo1.Clear;
  Reset(fp);
  while not eof(fp) do
  begin
   Readln(fp, str);
   Memo1.Lines.Add(str);
  end;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 I: Integer;
begin
 Rewrite(fp);
 for I := 0 to Memo1.Lines.Count-1 do
 begin
   writeln(fp, Memo1.Lines[I]);
 end;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  CloseFile(fp);
end;

end.

Piszę, bo skończyły mi sie pomysły i będę wdzięczny za każda pomoc.

3

Według mnie musisz albo umieścić go w katalogu z projektem lub dla pewności dodać ExtractFilePath(ApplicationExeName) + 'nazwa_pliku.txt'; Poza tym po co pod LCL stosujesz konstrukcje rodem z konsolowego Pascala? Przecież Memo ma gotowe mechanizmy do tego. Jak Lines.LoadFomFile i Lines.SaveFromFile.

1

@s-f - poprzednik podał Ci metody, które możesz śmiało wykorzystać;

Jeśli o samo ładowanie pliku chodzi, to przede wszystkim odwołuj się do niego za pomocą pełnej ścieżki, czyli użyj funkcji ExtractFilePath z pobranej za pomocą funkcji ParamStrUTF8 nazwy pliku wykonywalnego; Dzięki temu zabezpieczysz się przed błędami, jeśli nazwa pliku lub ścieżki zawiera znaki spoza strony kodowej ASCII/ANSI; Czyli użyj takiej konstrukcji:

var
 strFileName: UTF8String; { lub AnsiString, albo String }
begin
 strFileName := ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0));

Po drugie, do sprawdzenia czy plik lub katalog istnieje, należy użyć funkcji FileExistsUTF8 lub DirectoryExistsUTF8; To samo - jeśli nazwa lub ścieżka zawiera multibajtowe znaki (np. polskie znaki diakrytyczne lub inne znaki z obcych alfabetów), to te funkcje pozwolą na poprawne ich sprawdzenie; Czasy strony kodowej ANSI już dawno minęły, więc i Lazarus domyślnie obsługuje kodowanie UTF-8;

Po trzecie - jak już koniecznie chcesz się bawić i starym sposobem ładować/zapisywać pliki to przenieś te wszystkie zmienne globalne (oprócz zmiennej klasy formularza) do wnętrza klasy okna - zmienne globalne to zło i trzeba ich unikać;

No i jeszcze jedna sprawa; Jeżeli piszesz warunek, który ma także obsługiwać coś po Else, to najpierw zapisuj to co będzie wykonane po spełnieniu warunku, a dopiero po Else to co będzie wykonane, gdy warunek nie zostanie spełniony; U Ciebie widzę w warunku operator Not, a to nie jest dobry zwyczaj;


Podsumowując - sugeruję taką konstrukcję:

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo1: TMemo;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 private
  FFileName: UTF8String;
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 FFileName := ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt';
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 if FileExistsUTF8(FFileName) then
  Memo1.LoadFromFile(FFileName)
 else
  ShowMessage('Plik nie istnieje!');
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Memo1.SaveToFile(FFileName);
end;
0

Panowie, najpierw chciałbym przeprosić, że odpisuje dopiero teraz, ale nie miałem czasu, żeby tym się zająć wcześniej.

Obie Wasze odpowiedzi były bardzo pomocne. Przyznam się szczerze, że skorzystanie z LCL jest lepsze :)

Mam tylko jeden problem, jak wpiszę ścieżkę z ręki to wszystko ładnie działa, ale jak próbuje skorzystać z ExtractFilePath to nie może odnaleźć pliku.

Jak skasuje warunek, który sprawdza czy plik istnieje i uruchomię program to dostaje taki komunikat:

Unable to open ""

Przy czym jak wyświetliłem ścieżkę to powinno być wszystko dobrze. Macie może jakieś sugestie?

0

Mam tylko jeden problem, jak wpiszę ścieżkę z ręki to wszystko ładnie działa, ale jak próbuje skorzystać z ExtractFilePath to nie może odnaleźć pliku.

Pokaż więc przykład wpisanej na sztywno ścieżki (która działa) oraz instrukcji z użyciem ExtractFilePath, która nie może odnaleźć pliku; Bo coś ciężko mi w to uwierzyć, że choć plik istnieje, to program nie może go załadować.

0

Wpisałem takie coś:

ShowMessage( ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt'); 

żeby sprawdzić jaką ścieżkę zwraca i dostaje coś takiego: C:Users\...\t.txt
Ścieżka dobra, ale całość nie działa (korzystam z kodu powyżej)

Natomiast jak wpiszę to:

Memo1.Lines.LoadFromFile('C:\Users\...\t.txt')

to wszystko działa.

0

żeby sprawdzić jaką ścieżkę zwraca i dostaje coś takiego: C:Users\...\t.txt

Jeśli dobrze przekopiowałeś (lub przepisałeś) tę ścieżkę z programu, to wychodzi na to, że funkcja ExtractFilePath zwraca błędną ścieżkę - brakuje znaku \ po C:; No i nie wiem dlaczego wewnątrz jej znajduje się sekwencja ... - tak się nie zastępuje skróconych nazw katalogów.

0

... - użyłem żeby skrócić ścieżkę, ale tylko w poście, normalnie jest cała :P

Po przeczytaniu Twojego posta sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. Jak wpisuje tak:

Memo1.Lines.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt')

To działa, ale jak próbuję skorzystać z tego przypisania:

FFileName := ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt';

to wyskakuje mi błąd, o którym pisałem wcześniej. Niby może zostać tak jak zrobiłem, ale zastanawia mnie dlaczego ten sposób z przypisaniem ścieżki nie działa?

dodanie znaczników <code class="delphi"> - @furious programming

0

Pokaż więcej kodu szczególnie kiedy jest wywoływana linia

FFileName := ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt';

oraz jak korzystasz później z FFileName
Na moje próbujesz skorzystać ze zmiennej FFileName zanim pobierzesz ścieżkę - no innej opcji nie ma.

0

To jest całość:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls,
 LCLType, ValEdit;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo1: TMemo;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);

 private
  { private declarations }
  FFileName: UTF8String;

 public
  { public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 FFileName := ExtractFilePath(ParamStrUTF8(0)) + 't.txt';
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  if FileExistsUTF8(FFileName) then
   Memo1.Lines.LoadFromFile(FFileName)
  else
    ShowMessage('Plik nie istnieje!');
end;

end.

W sumie tak jak teraz na to patrze to nie wiem czy jak FFileName jest w innej procedurze to ma to prawo działać?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0