Problem z wczytywaniem z pliku. fscanf() źle użyte?

0

Proszę rzucić okiem na funkcję wczytajStos(). Pozostałe funkcje działają tak, jak powinny. Ta funkcja ma wczytywać z pliku dane struktur i wrzucać je na stos.

#include<stdio.h>
#include<time.h>
#include<stdlib.h>
#include<windows.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>

#define MAX_NICK 81

struct zawodnik
{
  int ID,ELO;
  char nick[MAX_NICK];
};
struct stos
{
  struct zawodnik wartosc;
  struct stos *pNext;
};
void naStos(struct stos **pGlowa, struct zawodnik gracz, int *wolnyID)
{
  struct stos *kontener;
  kontener=(struct stos*)malloc(sizeof(struct stos));
  if(kontener==NULL)
  {
    printf("blad pamieci");
    *pGlowa=NULL;
  }
  else
  {
    kontener->wartosc=gracz;
    kontener->pNext=*pGlowa;
    *pGlowa=kontener;
    *wolnyID=*wolnyID+1;
    kontener->wartosc.ID=*wolnyID;
  }
}
int zeStosu(struct stos **pGlowa, struct zawodnik *pWartosc)
{
  struct stos *tmp;
  if (*pGlowa==NULL)
  {
    printf("Blad. Stos jest pusty.\n");
    return 0;
  }
  else
  {
    pWartosc->ELO=(*pGlowa)->wartosc.ELO;
    pWartosc->ID=(*pGlowa)->wartosc.ID;
    tmp=*pGlowa;
    *pGlowa=(*pGlowa)->pNext;
    free(tmp);
    return 1;
  }
}
void oczyscStos(struct stos **pGlowa)
{
  struct stos *tmp;
  if (*pGlowa==NULL)
  {
    printf("\nStos zostal oczyszczony\n");
    return;
  }
  else
    do
    {
      tmp=*pGlowa;
      (*pGlowa)=(*pGlowa)->pNext;
      free(tmp);
    }
    while(*pGlowa!=NULL);
    printf("\nStos zostal oczyszczony\n");
    return;
}
void drukujStos(struct stos **pGlowa)
{
  struct stos *tmp;
  (tmp=*pGlowa);
  if(tmp==NULL)
  {
    printf("\nStos jest pusty.\n");
    return;
  }
  else
  {
    printf("\nZawartosc stosu:\n");
    for(tmp;tmp!=NULL;tmp=tmp->pNext)
    {
      printf("Nick:%sID:%d ELO:%d\n\n",tmp->wartosc.nick,tmp->wartosc.ID,tmp->wartosc.ELO);
    }
  }
}
void zapiszStos(struct stos **pGlowa)
{
  FILE *plik;
  struct stos *tmp;
  plik = fopen("baza.csv", "w");
  (tmp=*pGlowa);
  if(tmp==NULL)
  {
    printf("\nStos jest pusty.\n");
    return;
  }
  else if(plik==NULL)
  {
    printf("\nWystapil blad zapisu do pliku.\n");
    return;
  }
  else
  {
    for(tmp;tmp!=NULL;tmp=tmp->pNext)
    {
      fprintf(plik,"%d;%d;%s",tmp->wartosc.ID,tmp->wartosc.ELO,tmp->wartosc.nick);
    }
    printf("\nDane zostaly pomyslnie zapisane do pliku baza.csv\n");
    fclose(plik);
  }
}

void wczytajStos(struct stos **pGlowa, struct zawodnik gracz)
{
  struct stos *kontener;
  FILE *plik;
  int i;
  struct stos *tmp;
  (tmp=*pGlowa);
  kontener=(struct stos*)malloc(sizeof(struct stos));
  plik=fopen("baza.csv","r");
  if(plik==NULL)
  {
    printf("Błąd otwarcia pliku baza.csv\nPrawdopodobnie plik nie istnieje lub zostal zapisany pod inna nazwa.");
    return;
  }
  else if(kontener==NULL)
  {
    printf("blad pamieci");
    *pGlowa=NULL;
  }
  else
  {
    for(i=1;i<10;i++)
    {
      fscanf(plik,"%d;%d;%s",&tmp->wartosc.ID,&tmp->wartosc.ELO,&tmp->wartosc.nick);
      printf("\n%d %d %s\n",tmp->wartosc.ID,tmp->wartosc.ELO,tmp->wartosc.nick);
      kontener->wartosc=gracz;
      kontener->pNext=*pGlowa;
      *pGlowa=kontener;
      printf("\nUdalo sie wczytac\n");
      fclose(plik);
    }
  }
}
int wyswietlMenu()
{
  char z, bufor[MAX_NICK], *wynik;
  int *wolnyID=0;
  struct stos *pGlowa=NULL;
  struct zawodnik gracz;

  while(1){
    printf("1. Dodaj gracza na stos\n2. Oczysc stos\n3. Drukuj stos\n4. Zapisz stos do pliku\n0. Koniec\n");
    while ((z = getche())<' ');
    switch(z){
    case '3': 
      drukujStos(&pGlowa); break;
    case '4':
      zapiszStos(&pGlowa); break;
    case '2': 
      oczyscStos(&pGlowa); break;
    case '1':
      printf("\nPodaj nick: ");
      wynik = fgets (bufor, MAX_NICK, stdin);
      if(wynik!=0){
        strcpy(gracz.nick, bufor);
        gracz.ELO=1000;
        naStos(&pGlowa,gracz, &wolnyID);
        printf("Konto gracza zostalo pomyslnie utworzone. ID:%d, ELO:%d\n",wolnyID,gracz.ELO);
      }
      else printf("Blad odczytu\n");
      break;
    case '5':
      wczytajStos(&pGlowa,gracz); break;
    case '0': printf("\n"); return 0;
    };

  }
  //zeStosu(&pGlowa,&gracz);
}
int main()
{
  wyswietlMenu();
  system("PAUSE");
}
0

Masz problem przy zapisywaniu do pliku tekstowego. Nick bieżącego wpisu sklei ci się z ELO następnego wpisu. Najwyraźniej brakuje ci znaku końca linii.

0

Właśnie się nie sklei, bo znak końca linii jest uwzględniony w łańcuchu. Jak wcześniej nick był zapisywany we wcześniejszych komórkach, to wszystko, co po nicku było zapisywane w nowej linii. Dlatego przesunąłem nick na koniec i usunąłem \n

0

No to masz nieścisłość, bo scanf z %s czyta tylko do pierwszego białego znaku (spacja, tab, CR), bez tego znaku. Czyli po wczytaniu masz nick bez znaku konca linii i po następnym zapisie masz problem, ktory opisalem wcześniej.

0

To co powinienem zmienić, i jak?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0