Ostatnio mam trochę więcej wolnego czasu i w międzyczasie przeglądam sobie technologię JavaFX. Poszukałem w sieci trochę przykład, kilka uruchomiłem..

I zastanawia mnie jedna kwestia.. Bo zgodnie z ideologią JavaFX wprowadzono "fizycznie, odgórnie" wzorzec MVC, gdzie wraz z projektem tworzone są pliki Controller.java i *.fxml (widok), gdzie można tworzyć sobie kontroli np. przy pomocy Scene Buildera.. Ale z drugiej strony.. wiele przykładów jakie znalazłem w sieci praktyczne pomija ten plik widoku (fxml) i wszystkie kontroli tworzone są 'normalnie' z poziomu kodu java..

Pytanie moje jest więc następujące: czy to coś zmienia (oprócz tego że robi się większy bałagan w kodzie), że kontrolki są tworzone w fxml lub z poziomu javy ? (np. występuje strata na wydajności aplikacji? Bo jeżeli dobrze wydaje mi się , to okna JavaFX podobnie do WPF (C#) są renderowane przez procesor graficzny ? I to m.in. dzięki zastosowaniu fxml, xaml (C#).. a jak go się w całości pomija na rzecz generowania kontrolek z javy ??)