Jak stworzyć katalog na serwerze FTP?

0
  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim myftprequest As Net.FtpWebRequest = CType(System.Net.FtpWebRequest.Create("ftp://adres_ftp/public_html/nazwa_folderu"), System.Net.FtpWebRequest)
    myftprequest.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("username", "haslo")
    myftprequest.Method = System.Net.WebRequestMethods.Ftp.MakeDirectory

  End Sub

co robie źle? dlaczego nie moge stworzyc folderu o nazwie "nazwa_folderu" ?

0

Nie znam się na vb. Ale czy przypadkiem nie trzeba jakoś najpierw zmienić folder nadrzędny na public_html?

0

udalo mi sie tworzyc folder w ten sposob:

  Private Function FtpFolderCreate(folder_name As String, username As String, password As String) As Boolean
    Dim request As Net.FtpWebRequest = CType(FtpWebRequest.Create("ftp://moja_strona/public_html/nazwa_folderu"), FtpWebRequest)
    request.Credentials = New NetworkCredential("login", "haslo")
    request.Method = WebRequestMethods.Ftp.MakeDirectory

    Try
      Using response As FtpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), FtpWebResponse)
        ' Folder created
      End Using
    Catch ex As WebException
      Dim response As FtpWebResponse = DirectCast(ex.Response, FtpWebResponse)
      ' an error occurred
      If response.StatusCode = FtpStatusCode.ActionNotTakenFileUnavailable Then
        Return False
      End If
    End Try
    Return True
  End Function

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0