Siema,

mam taki problem ze zdefiniowaniem bean'ow, ktore wstrzykuja sessionfactory do klasy dao. Moze dobrze tego nie ogarniam, dlatego prosze o rozjasnienie.

applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">

  <bean id="myDataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" destroy-method="close">
    <property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost/ars"/>
    <property name="user" value="root"/>
    <property name="password" value=""/>
    <property name="initialPoolSize" value="1" />
    <property name="maxPoolSize" value="1" />
    <property name="acquireIncrement" value="1" />
  </bean>

  <bean id="sessionFactory" class="org.springframework.orm.hibernate3.annotation.AnnotationSessionFactoryBean">
    <property name="dataSource" ref="myDataSource" />
    <property name="annotatedClasses">
      <list>
        <value>com.example.ars.model.ResidentModel</value>
        <value>com.example.ars.model.StreetModel</value>
        <value>com.example.ars.model.TownModel</value>
      </list>
    </property>
    <property name="hibernateProperties">
      <props>
        <prop key="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</prop>
        <prop key="connection.pool_size">1</prop>
        <prop key="current_session_context_class">thread</prop>
        <prop key="cache.provider_class">org.hibernate.cache.NoCacheProvider</prop>
        <prop key="hibernate.show_sql">false</prop>
        <prop key="hbm2ddl.auto">validate</prop>
      </props>
    </property>
  </bean>

  <bean id="residentDao" class="com.example.ars.dao.ResidentDao">
    <constructor-arg ref="sessionFactory"/>
  </bean>

  <bean id="streetDao" class="com.example.ars.dao.StreetDao">
    <constructor-arg ref="sessionFactory"/>
  </bean>

  <bean id="townDao" class="com.example.ars.dao.TownDao">
    <constructor-arg ref="sessionFactory"/>
  </bean>

</beans>

W jaki sposób powinienem to zrobić, skoro ten działa tylko w przypadku, jeśli mam jeden bean wstrzykiwany do dao (a nie 3 tak jak teraz).
Nie ma zadnych bledow, przy deployowaniu wisi na komunikacie

INFO: Initializing c3p0 pool... [email protected][ acquireIncrement -> 1, acquireRetryAttempts -> 30, acquireRetryDelay -> 1000, autoCommitOnClose -> false, automaticTestTable -> null, breakAfterAcquireFailure -> false, checkoutTimeout -> 0, connectionTesterClassName -> com.mchange.v2.c3p0.impl.DefaultConnectionTester, description -> null, driverClass -> com.mysql.jdbc.Driver, factoryClassLocation -> null, forceIgnoreUnresolvedTransactions -> false, identityToken -> fde7fb, idleConnectionTestPeriod -> -1, initialPoolSize -> 1, jdbcUrl -> jdbc:mysql://localhost/ars, loginTimeout -> 0, maxIdleTime -> 0, maxPoolSize -> 1, maxStatements -> 0, maxStatementsPerConnection -> 0, minPoolSize -> 3, numHelperThreads -> 3, preferredTestQuery -> null, properties -> {user=**, password=**}, propertyCycle -> 300, testConnectionOnCheckin -> false, testConnectionOnCheckout -> false, usesTraditionalReflectiveProxies -> false ]

az przekroczy timeout.

dodanie znacznika <code class="xml"> + zamiana znaków tablatora na spacje - fp