Pobranie zmiennej z ActionListener

0

Witam. Mam kod, jak poniżej:

 status.addActionListener(new ActionListener() 
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
      {
        JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
        String stat = (String)status.getSelectedItem();
      }
    });

Jak pobrać String stat aby móc go wykorzystać w innym miejscu programu?

0
String stat;
status.addActionListener(new ActionListener() 
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
      {
        JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
        stat = (String)status.getSelectedItem();
      }
    });

dodanie znacznika <code class="java"> - fp

0

Mam błąd:

Rozliczenie.java:120: error: local variable stat is accessed from within inner class; needs to be declared final

W linijce:

stat = (String)status.getSelectedItem();

Jeśli zmienię:String stat: na final String stat; to dostaję:

Rozliczenie.java:120: error: cannot assign a value to final variable stat

1

Najprościej jest zrezygnować z anonimowej implementacji na rzecz klasy wewnętrznej


status.addActionListener(myStatListener);
//...
private class MyStatListener implements ActionListener() 
    {
     public String stat;     

  public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
      {
        JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
        stat = (String)status.getSelectedItem();
      }
    }

W momencie wywołania listenera ustawiane jest stat. Później w kodzie możesz pobrać ostatnią ustawioną wartość za pomocą myStatListener.stat.

Inną opcją jest stworzenie czegoś w rodzaju obiektu transportowego:

final String stat[] = new String[1];
status.addActionListener(new ActionListener() 
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
      {
        JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
        stat[0] = (String)status.getSelectedItem();
      }
    });

I odwołanie się do obiektu poprzez tablicę.

0

Dlaczego w pierwszej linijce pierwszego ze sposobów otrzymuję:

Rozliczenie.java:116: error: illegal start of expression

?

linijka 116:

private class MyStatListener implements ActionListener() 
0

Moze brakowac gdzies czegos, sprawdz czy nie brakuje { albo }, czy wszystkie petle i metody sa podomykane.

0

wygląda na to, że wszystko podomykane bo jak to, co powyżej zakomentuję to jest ok

@bogdans nawiasy są w poście @Koziołek. Padłem ofiarą copy/paste ale ich brak nie zmienia komunikatu błędu.

0

Taki kod jest poprawny:

private class MyStatListener implements ActionListener //bez nawiasów!
{
  public String stat;     
  public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
  {
    JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
    stat = (String)status.getSelectedItem();
  }
}

Musiałeś go wpisać w niewłaściwym miejscu.

0

Chyba nie umiem. Poniżej całość moich "wypocin":


public class Rozliczenie extends JFrame 
{
  private JButton b1;
  private JButton b2;
  private JTextField t;
  public JTextField t1;
  public JComboBox pracownik;
  public JComboBox status;
  private TextArea pole1;

  public Rozliczenie() 
  {
    setTitle("ROZLICZNIK");
    setLayout(null);
    setLocation(280, 200);         
    setVisible(true);
    setSize(750,450);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    getContentPane().setBackground(Color.gray);

    JLabel label1 = new JLabel();
    label1.setBounds(650,10,80,80);
    add(label1);
    label1.setIcon(new ImageIcon("logo.gif"));

    JLabel tytul= new JLabel("Rozliczenie");
    tytul.setBounds(310,20,400,30);
    tytul.setForeground (Color.white);
    add(tytul);
    add(t=new JTextField(8));

    JLabel label2 = new JLabel("Pracownik");
    label2.setBounds(120,130,80,30);
    label2.setForeground (Color.white);
    add(label2);

    b1=new JButton("Zatwierdź");
    b1.setBounds(280,305,150,30);
    b1.setBackground (Color.green);
    add(b1);

    b2=new JButton("Powrót");
    b2.setBounds( 280,355,150,30);
    b2.setBackground (Color.green);
    add(b2);

    final JTextField t1=new JTextField("Data");
    t1.setBounds(360,170,150,30);
    t1.setBackground (Color.lightGray);
    DateFormat d= new SimpleDateFormat("dd.MMMMM ");
    Date today = Calendar.getInstance().getTime();    
    String wyswietlDate = d.format(today);
    t1.setText("  " + wyswietlDate); 
    t1.setEditable(false);
    add(t1);
    String kalendarz=t1.getText();

    JLabel label3 = new JLabel("Data");
    label3.setBounds(415,130,80,30);
    label3.setForeground (Color.white);
    add(label3);

    JLabel label4 = new JLabel("Status");
    label4.setBounds(585,130,80,30);
    label4.setForeground (Color.white);
    add(label4);

    pracownik = new JComboBox();
    Connection c = null;
    Statement stmt = null;
    try
    {
      Class.forName("org.postgresql.Driver");
      c = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/jacek","jacek", "zuza");
      c.setAutoCommit(false);
      System.out.println("Dostęp do bazy danych \n");

      stmt = c.createStatement();
      ResultSet rs = stmt.executeQuery( "select id_pracownika,nazwisko,imie from pracownicy;" );
          pracownik.addItem(" \n");    
      while ( rs.next() ) 
      {
          pracownik.addItem(rs.getInt("id_pracownika" )+ " " + rs.getString(  "imie") + " " + rs.getString("nazwisko"));
      }  
      rs.close();
      stmt.close();
      c.close();
    }  

    catch ( Exception e )
    {
      System.err.println( e.getClass().getName()+": "+ e.getMessage() );
      System.exit(0);
    }    
    pracownik.setBounds(60,170,250,30);
    pracownik.setBackground(Color.lightGray);
    add(pracownik);

    String statusy []={" ","obecny","nieobecny","urlop","chory","dzien_wolny"};
    status = new JComboBox(statusy);
    status.setBounds(565,170,120,30);
    status.setBackground(Color.lightGray);
    status.setSelectedIndex(0);
    status.addActionListener(myStatListener);
    add(status);

    /////////////-------------Tutaj to wstawiłem.

    private class MyStatListener implements ActionListener 
    {
      public String stat;     
      public void actionPerformed(ActionEvent actionevent) 
      {
        JComboBox status = (JComboBox) actionevent.getSource();
        stat = (String)status.getSelectedItem();
      }
    }

    b1.addActionListener(new ActionListener() 
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {

      }  
    });   

    b2.addActionListener(new ActionListener() 
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        dispose();
        Program okno=new Program();
        okno.setVisible(true);
      }
    });
  }

  public static void main(String args[]) 
  {
    new Rozliczenie();
  }
}

Proszę o sugestie.

1

Źle wstawiłeś, definicja klasy jest wewnątrz ciała metody (konstruktora). Przenieś definicję klasy np. przed ostatni zamykający nawias klamrowy.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0