Sumowanie liczb z pliku tekstowego.

0

Chcialem napisac program, ktory primo wyswietla liczby z pliku i secondo sumuje je. Z wyswitlaniem chyba sobie poradzilem ale nie mam pomyslu na dodawanie. Wysylam kod programu oraz plik wejsciowy:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getWord(FILE *infile);
void clean(char *dirty);

char *getWord(FILE *infile)
{
	char *word, *word2;
	int length, cursor, c, coma = 0;
	
	word = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
	if(word == NULL) return NULL;
	
	length = CHUNK;
	cursor = 0;
	
	while((c = getc(infile)) != EOF)
	{
		if(isdigit(c))
		{
		word[cursor] = c;
		coma = 1;
		cursor++;
		
			if(cursor >= length)
			{
				length += CHUNK;
			
				word2 = (char*)realloc(word, cursor);
				if(word2 == NULL)
				{
					free(word2);
					return NULL;
				}
				else 
				{
					word = word2;
				}
			}
		}
		else
		{
			if(coma == 1)
			{
				word[cursor] = ',';
				coma = 0;
				cursor++;
			}
		}
	}
	
	word[cursor] = '\0';
	return word;
}

	/*void clean(char *dirty)
	{
	int i = 0, j = 0; 
 	char *temp;
 	
 	temp = strdup(dirty);
 	while(i < strlen(temp))
 	{
 		if(isdigit(temp[i]))
 		{
 			dirty[j] = temp[i];
 			j++;
 		}
 		
 		i++;
 	}
 	
 	dirty[j] = '\0';
 	free(temp);
 }*/

int main(int argc, char *argv[])
{
	
	char *word;
	FILE *infile, *outfile;
	
	if(argc != 3)
	{
		printf("Missing argument!\n");
		exit(1);
	}
	
	infile = fopen(argv[1], "r");
	if(infile != NULL)
	{
		
		outfile = fopen(argv[2], "w");
		if(outfile == NULL)
		{
			printf("Error, cannot open the outfile!\n");
			abort();
		}
		else 
		{
			while(!feof(infile))
			{
				word = getWord(infile);
				if(word == NULL)
				{
					free(word);
					abort();
				}
				
				/*clean(word);*/
				fputs(word, outfile);
 				/*fputs(" ", outfile);*/
				free(word);
			}
		}
	}
	else 
	{
		printf("Error, cannot open the outfile!\n");
		abort();
	}
	
	fclose(infile);
	fclose(outfile);
	return 0;
} 

Za jakakolwiek pomoc bede wdzieczny.

0

Czyli coś takiego:

#include <stdio.h>

int main(int argc,char *argv[])
 {
  FILE *fin;
  int sum=0,val;
 
  fin=fopen(argc>1?argv[1]:"con","r");
  if(!fin)
   {
   fprintf(stderr,"Error, can't open file %s\n",argv[1]);
   return 1;
   }
  while(!feof(fin))
   {
   if(fscanf(fin,"%d",&val)==1) printf("+ %d = %d\n",val,sum+=val);
   else getc(fin);
   }
  fclose(fin);
  return 0;
 }

próbowałeś napisać?

0

okay, juz chyba mam tylko jezeli operuje na stringach to jak je moge dodawac?

0

Okay, dziala prawie wszystko, poza jednym. Dlaczego w pliku wyjściowym liczby mam oddzielone zerami? W załączniku przesalam plik wejsciowy i wyjsciowy. Moj poprawiony kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getNumber(FILE *infile);

int main(int argc, char *argv[])
{
	char *number, *pEnd;
	FILE *infile, *outfile;
	int newNumber, sum = 0;
	
	if(argc != 3)
	{
		printf("Missing argument!\n");
		exit(1);
	}
	
	infile = fopen(argv[1], "r");
	if(infile != NULL)
	{
		outfile = fopen(argv[2], "w");
		if(outfile == NULL)
		{
			printf("Error, cannot open the outfile!\n");
			abort();
		}
		else
		{
			while(!feof(infile))
			{
				number = getNumber(infile);
				
				if(number == NULL)
				{
					free(number);
					abort();
				}
				newNumber = strtol(number, &pEnd, 10);
				sum += newNumber;
				
				 if(!*pEnd)
					printf("Converted successfully!\n");
					else printf("Conversion error, non-convertible part: %s", pEnd);
					
				fprintf(outfile, "%d\n", newNumber);
				free(number);
			}
			fprintf(outfile, "\nSum: %d\n", sum);
		}
	}
	else
	{
		printf("Error, cannot open the infile!\n");
		abort();
	}
	
	fclose(infile);
	fclose(outfile);
	return 0;
}	

char *getNumber(FILE *infile)
{
	char *number, *number2;
	int length, cursor = 0, c;
	
	number = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
	if(number == NULL)
	{
		printf("Error!\n");
		return NULL;
	}
	
	length = CHUNK;
	
	while(!isspace(c = getc(infile)) && !feof(infile))
	{
		if(isdigit(c))
		{
			number[cursor] = c;
			cursor++;
			
			if(cursor >= length)
			{
				length += CHUNK;
				number2 = (char*)realloc(number, cursor);
				if(number2 == NULL)
				{
					free(number);
					return NULL;
				}
				else number = number2;
			}
		}
	}
	number[cursor] = '\0';
	return number;
}
	 

Prosze o jakakolwiek wskazowke dlaczego tak jest?

0

Każdy string, który nie jest liczbą traktowany jest jako 0.

0

Problem rozwiazany, przesylam dzialajacy kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <errno.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getNumber(FILE *infile);

int main(int argc, char *argv[])
{
	char *number, *pEnd;
	FILE *infile, *outfile;
	int newNumber, sum = 0;
	
	if(argc != 3)
	{
		printf("Missing argument!\n");
		exit(1);
	}
	
	infile = fopen(argv[1], "r");
	if(infile != NULL)
	{
		outfile = fopen(argv[2], "w");
		if(outfile == NULL)
		{
			printf("Error, cannot open the outfile!\n");
			abort();
		}
		else
		{
			while(!feof(infile))
			{
				number = getNumber(infile);
				
				if(number == NULL)
				{
					free(number);
					abort();
				}
				errno = 0;
				newNumber = strtol(number, &pEnd, 10);
				sum += newNumber;
				
				if ((errno == ERANGE && (newNumber == LONG_MAX || newNumber == LONG_MIN)) || (errno != 0 && newNumber == 0)) 
				{
					exit(EXIT_FAILURE);
				}
					
				if(*pEnd != '\0')
				{
					printf("Further character after number: %s\n", pEnd);
					exit(EXIT_FAILURE);
				}
				
				if(0 != newNumber) 
				fprintf(outfile, "%d\n", newNumber);
				free(number);
			}
			fprintf(outfile, "\nSum: %d", sum);
		}
	}
	else
	{
		printf("Error, cannot open the infile!\n");
		abort();
	}
	
	fclose(infile);
	fclose(outfile);
	return 0;
}	

char *getNumber(FILE *infile)
{
	char *number, *number2;
	int length, cursor = 0, c;
	
	number = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
	if(number == NULL)
	{
		printf("Error!\n");
		return NULL;
	}
	
	length = CHUNK;
	
	while(!isspace(c = getc(infile)) && !feof(infile))
	{
		if(isdigit(c))
		{
			number[cursor] = c;
			cursor++;
			
			if(cursor >= length)
			{
				length += CHUNK;
				number2 = (char*)realloc(number, cursor);
				if(number2 == NULL)
				{
					free(number);
					return NULL;
				}
				else number = number2;
			}
		}
		else if (cursor != 0)
		{
			break;
		}
	}
	number[cursor] = '\0';
	return number;
}
	 
0
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>

void assertion(int err,int code,const char *msg)
 {
  if(!err) return;
  fprintf(stderr,"%s\n",msg);
  exit(code);
 }

int main(int argc,char *argv[])
 {
  FILE *infile,*outfile;
  int ch,inside=0,val=0,sum=0; 
  assertion(argc!=3,1,"Missing argument!");
  infile=fopen(argv[1],"r");
  assertion(infile==NULL,2,"Error, cannot open the infile!");
  outfile=fopen(argv[2],"w");
  assertion(outfile==NULL,3,"Error, cannot open the outfile!");
  while(!feof(infile))
   {
   ch=getc(infile);
   if(isdigit(ch))
    {
     inside=1;
     val*=10;
	 val+=(ch-'0');
    }
   else if(inside)
    {
     inside=0;
     fprintf(outfile,"%d\n",val);
     sum+=val;
     val=0;
    }
   }
  fprintf(outfile,"\nSum: %d\n",sum);
  fclose(outfile);
  fclose(infile);
  return 0;
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1