Sumowanie liczb z pliku tekstowego.

0

Chcialem napisac program, ktory primo wyswietla liczby z pliku i secondo sumuje je. Z wyswitlaniem chyba sobie poradzilem ale nie mam pomyslu na dodawanie. Wysylam kod programu oraz plik wejsciowy:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getWord(FILE *infile);
void clean(char *dirty);

char *getWord(FILE *infile)
{
  char *word, *word2;
  int length, cursor, c, coma = 0;

  word = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
  if(word == NULL) return NULL;

  length = CHUNK;
  cursor = 0;

  while((c = getc(infile)) != EOF)
  {
    if(isdigit(c))
    {
    word[cursor] = c;
    coma = 1;
    cursor++;

      if(cursor >= length)
      {
        length += CHUNK;

        word2 = (char*)realloc(word, cursor);
        if(word2 == NULL)
        {
          free(word2);
          return NULL;
        }
        else 
        {
          word = word2;
        }
      }
    }
    else
    {
      if(coma == 1)
      {
        word[cursor] = ',';
        coma = 0;
        cursor++;
      }
    }
  }

  word[cursor] = '\0';
  return word;
}

  /*void clean(char *dirty)
  {
  int i = 0, j = 0; 
  char *temp;

  temp = strdup(dirty);
  while(i < strlen(temp))
  {
    if(isdigit(temp[i]))
    {
      dirty[j] = temp[i];
      j++;
    }

    i++;
  }

  dirty[j] = '\0';
  free(temp);
 }*/

int main(int argc, char *argv[])
{

  char *word;
  FILE *infile, *outfile;

  if(argc != 3)
  {
    printf("Missing argument!\n");
    exit(1);
  }

  infile = fopen(argv[1], "r");
  if(infile != NULL)
  {

    outfile = fopen(argv[2], "w");
    if(outfile == NULL)
    {
      printf("Error, cannot open the outfile!\n");
      abort();
    }
    else 
    {
      while(!feof(infile))
      {
        word = getWord(infile);
        if(word == NULL)
        {
          free(word);
          abort();
        }

        /*clean(word);*/
        fputs(word, outfile);
        /*fputs(" ", outfile);*/
        free(word);
      }
    }
  }
  else 
  {
    printf("Error, cannot open the outfile!\n");
    abort();
  }

  fclose(infile);
  fclose(outfile);
  return 0;
} 

Za jakakolwiek pomoc bede wdzieczny.

0

Czyli coś takiego:

#include <stdio.h>

int main(int argc,char *argv[])
 {
  FILE *fin;
  int sum=0,val;

  fin=fopen(argc>1?argv[1]:"con","r");
  if(!fin)
   {
   fprintf(stderr,"Error, can't open file %s\n",argv[1]);
   return 1;
   }
  while(!feof(fin))
   {
   if(fscanf(fin,"%d",&val)==1) printf("+ %d = %d\n",val,sum+=val);
   else getc(fin);
   }
  fclose(fin);
  return 0;
 }

próbowałeś napisać?

0

okay, juz chyba mam tylko jezeli operuje na stringach to jak je moge dodawac?

0

Okay, dziala prawie wszystko, poza jednym. Dlaczego w pliku wyjściowym liczby mam oddzielone zerami? W załączniku przesalam plik wejsciowy i wyjsciowy. Moj poprawiony kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getNumber(FILE *infile);

int main(int argc, char *argv[])
{
  char *number, *pEnd;
  FILE *infile, *outfile;
  int newNumber, sum = 0;

  if(argc != 3)
  {
    printf("Missing argument!\n");
    exit(1);
  }

  infile = fopen(argv[1], "r");
  if(infile != NULL)
  {
    outfile = fopen(argv[2], "w");
    if(outfile == NULL)
    {
      printf("Error, cannot open the outfile!\n");
      abort();
    }
    else
    {
      while(!feof(infile))
      {
        number = getNumber(infile);

        if(number == NULL)
        {
          free(number);
          abort();
        }
        newNumber = strtol(number, &pEnd, 10);
        sum += newNumber;

         if(!*pEnd)
          printf("Converted successfully!\n");
          else printf("Conversion error, non-convertible part: %s", pEnd);

        fprintf(outfile, "%d\n", newNumber);
        free(number);
      }
      fprintf(outfile, "\nSum: %d\n", sum);
    }
  }
  else
  {
    printf("Error, cannot open the infile!\n");
    abort();
  }

  fclose(infile);
  fclose(outfile);
  return 0;
}  

char *getNumber(FILE *infile)
{
  char *number, *number2;
  int length, cursor = 0, c;

  number = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
  if(number == NULL)
  {
    printf("Error!\n");
    return NULL;
  }

  length = CHUNK;

  while(!isspace(c = getc(infile)) && !feof(infile))
  {
    if(isdigit(c))
    {
      number[cursor] = c;
      cursor++;

      if(cursor >= length)
      {
        length += CHUNK;
        number2 = (char*)realloc(number, cursor);
        if(number2 == NULL)
        {
          free(number);
          return NULL;
        }
        else number = number2;
      }
    }
  }
  number[cursor] = '\0';
  return number;
}

Prosze o jakakolwiek wskazowke dlaczego tak jest?

0

Każdy string, który nie jest liczbą traktowany jest jako 0.

0

Problem rozwiazany, przesylam dzialajacy kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <errno.h>
#include <ctype.h>
#define CHUNK 12

char *getNumber(FILE *infile);

int main(int argc, char *argv[])
{
  char *number, *pEnd;
  FILE *infile, *outfile;
  int newNumber, sum = 0;

  if(argc != 3)
  {
    printf("Missing argument!\n");
    exit(1);
  }

  infile = fopen(argv[1], "r");
  if(infile != NULL)
  {
    outfile = fopen(argv[2], "w");
    if(outfile == NULL)
    {
      printf("Error, cannot open the outfile!\n");
      abort();
    }
    else
    {
      while(!feof(infile))
      {
        number = getNumber(infile);

        if(number == NULL)
        {
          free(number);
          abort();
        }
        errno = 0;
        newNumber = strtol(number, &pEnd, 10);
        sum += newNumber;

        if ((errno == ERANGE && (newNumber == LONG_MAX || newNumber == LONG_MIN)) || (errno != 0 && newNumber == 0)) 
        {
          exit(EXIT_FAILURE);
        }

        if(*pEnd != '\0')
        {
          printf("Further character after number: %s\n", pEnd);
          exit(EXIT_FAILURE);
        }

        if(0 != newNumber) 
        fprintf(outfile, "%d\n", newNumber);
        free(number);
      }
      fprintf(outfile, "\nSum: %d", sum);
    }
  }
  else
  {
    printf("Error, cannot open the infile!\n");
    abort();
  }

  fclose(infile);
  fclose(outfile);
  return 0;
}  

char *getNumber(FILE *infile)
{
  char *number, *number2;
  int length, cursor = 0, c;

  number = (char*)malloc(sizeof(char)*CHUNK);
  if(number == NULL)
  {
    printf("Error!\n");
    return NULL;
  }

  length = CHUNK;

  while(!isspace(c = getc(infile)) && !feof(infile))
  {
    if(isdigit(c))
    {
      number[cursor] = c;
      cursor++;

      if(cursor >= length)
      {
        length += CHUNK;
        number2 = (char*)realloc(number, cursor);
        if(number2 == NULL)
        {
          free(number);
          return NULL;
        }
        else number = number2;
      }
    }
    else if (cursor != 0)
    {
      break;
    }
  }
  number[cursor] = '\0';
  return number;
}
0
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>

void assertion(int err,int code,const char *msg)
 {
  if(!err) return;
  fprintf(stderr,"%s\n",msg);
  exit(code);
 }

int main(int argc,char *argv[])
 {
  FILE *infile,*outfile;
  int ch,inside=0,val=0,sum=0; 
  assertion(argc!=3,1,"Missing argument!");
  infile=fopen(argv[1],"r");
  assertion(infile==NULL,2,"Error, cannot open the infile!");
  outfile=fopen(argv[2],"w");
  assertion(outfile==NULL,3,"Error, cannot open the outfile!");
  while(!feof(infile))
   {
   ch=getc(infile);
   if(isdigit(ch))
    {
     inside=1;
     val*=10;
   val+=(ch-'0');
    }
   else if(inside)
    {
     inside=0;
     fprintf(outfile,"%d\n",val);
     sum+=val;
     val=0;
    }
   }
  fprintf(outfile,"\nSum: %d\n",sum);
  fclose(outfile);
  fclose(infile);
  return 0;
 }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0