Zablokowanie możliwości wprowadzaia liter

0

Witam, mam do wykonania program obliczający pierwiastki równania kwadratowego, z różnymi założeniami. Sam program mam już gotowy, niestety nie mam pojęcia jak wykonać ostatni warunek, mianowicie: zabezpieczenie przed wprowadzeniem liter. Normalnie po wpisaniu litery w typie liczbowym wyświetlany jest error i program kończy działanie. Tu ma wyświetlić się komunikat o błędzie, i ma ponowić się próba wpisania liczby. Pomożecie?
Kod programu:

program cw1;
uses crt2;
var a,b,c,i:integer;
procedure wprowadz;
     begin
        clrscr;
        writeln('Program liczy ze wzoru "ax^2+bx+c"');
        writeln('Podaj wartosci parametrow a,b,c');
        repeat
        write('Podaj a rozne od 0: ');
        readln(a);
        until a<>0;
        write('Podaj b: ');
        readln(b);
        write('Podaj c: ');
        readln(c);
        writeln('Wzor przez Ciebie podany to: ',a,'x^2+',b,'x+',c);
     end;
function delta:integer;
     begin
        delta:=b*b-4*a*c;
     end;
function x1:real;
     begin
        x1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
     end;
function x2:real;
     begin
        x2:=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
     end;
begin
 clrscr;
 wprowadz;
 writeln('=',delta);
 if delta=0 then writeln('x1=',x1:6:2) else if delta<0 then
 writeln('Brak pierwiastk˘w') else
  begin
   writeln('x1=',x1:6:2);
   writeln('x2=',x2:6:2);
  end;
 readln;
end.
 
0

Val

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1