błąd Cross-thread operation not valid... Co jest źle?

0

Dlaczego wyskakuje mi błąd podczas naciśnięciu buttona w programie skoro po włączeniu go przez plik exe działa prawidłowo?
błąd:
"Cross-thread operation not valid: Control 'label4' accessed from a thread other than the thread it was created on."

 
    void cam_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
    {
      pictureBox1.Image = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
      Bitmap sourceImage = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();

      pictureBox2.Image = ApplyHLSFilter(sourceImage); //applying filter and showing in the picture box
    }

    private Bitmap ApplyHLSFilter(Bitmap sourceImage)
    {
        ...
        objectX = objectRect.X + objectRect.Width / 2 - processedImagen.Width / 2;
        objectY = processedImagen.Height / 2 - (objectRect.Y + objectRect.Height / 2);
        label4.Text = objectX.ToString(); //błąd
        label5.Text = objectY.ToString();
      }
      return processedImagen;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      usbCams = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
      cam = new VideoCaptureDevice(usbCams[0].MonikerString);
      cam.NewFrame += new NewFrameEventHandler(cam_NewFrame);
      cam.Start();
    }
0

Obsługa zdarzenia NewFrameEventHandler jest wywoływana w innym wątku niż wątek UI aplikacji. Robisz to w WPF lub Silverlight? W takim razie użyj Dispatchera. Jeśli nie, spróbuj bezpośrednio wykonać Invoke() na swojej formie:

this.Invoke(() => { label4.Text = objectX.ToString();
        label5.Text = objectY.ToString(); });

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zyzhdc6b%28v=vs.80%29.aspx

Nie wiem, czy taka forma zadziała, możliwe, że musisz zrzutować jeszcze tę anonimową metodę na odpowiedni typ delegata: w stylu this.Invoke((MethodInvoker)(() => { /* tutaj kod */ }));

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1