Potrzebuje wstawić obrazek do Image po klknięciu na dany przycisk.


 <Image Name="Obrazek" Width="398" Grid.Column="1" Grid.Row="1" Canvas.Left="544" Canvas.Top="507" Height="187" >

      </Image>

private void Odpowiedz_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{

     BitmapImage image = new BitmapImage(new Uri("FIR.jpg", UriKind.Relative));
    this.Obrazek.Source = image;

  }


Obrazek się nie wstawia. Proszę o pomoc co może być źle ustawione, czy o czyś zapomniałem. Dodany do resources, a w properties tego obrazka "copy always".

Z góry dzięki za pomoc.
Grzesiek