Java Container

Usuwanie
2012-10-30 17:32
Usuwanie
1

Witam

Posiadam prosty program. Na panelu A klikam przycisk. Usuwane są wszystkie komponenty, panele itp. Dodawany jest panel B. Na panelu B, po wciśnięciu przycisku chcę wrócić do panelu A i mam problem:

Kod przycisku w panelu B i pola:


  Panel1 panel1;
  PanelMain pm;
  Panel1 p1;

  b2.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          pm.con.removeAll();
          pm.con.add(p1);
          pm.con.validate();
          p1.step();
          repaint();
        }
      });

Kod klasy zawierającej Panel1 oraz Container:

public class PanelMain {

  public static Container con;
  public FrameM frameM;
  public Panel1 panel1;

  public static void main(String[] args) {
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
       public void run() {
        FrameM frameM = new FrameM();
        System.out.println("Starting....");
       }
    });
  }

  public void step() {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
}
class FrameM extends JFrame{
  FrameM(){
    createGUI();
      }
     Container con = getContentPane();
     Panel1 panel1 = new Panel1();
  private void createGUI() {
    Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    this.setBounds((dim.width)/4, (dim.height)/6, 600, 800);
    this.setTitle("");
    this.setResizable(false);
    this.setVisible(true);
  panel1.setLayout(null);
//
  b4.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      Notepad np = new Notepad();
      con.remove(panel1);
      con.add(np);
      con.validate();
      np.step();
      repaint();
    }
  });
//
//kod 
    con.add(panel1);
    panel1.add(b1);
    panel1.add(b2);
    panel1.add(b4);
    panel1.add(b3);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    this.setVisible(true);
  }
  //
  class Panel1 extends JPanel {
    public void step() {
      }
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
//
  g.drawImage(bg, 0, 0, null);
    //
  }
  }
    //static fields
  private JButton b1 = new JButton("");
}

Błąd, który otrzymuje po kliknięciu na przycisk w Panelu B:

Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException
  at ORG.Notepad$1.actionPerformed(Notepad.java:87)
  at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
  at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
  at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source)
  at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
  at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
  at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(Unknown Source)
  at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
  at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
Nie miałem czasu sprawdzić kodu, ale nie mieszaj obiektów klas AWT z Swingiem. Klasy Swinga zawsze zaczynają się od literki 'J'. W przypadku Swinga powinieneś raczej użyć obiektu klasy JComponent, który jest jego pierwszym Swingowym odpowiednikiem i bazą dla wszystkich innych. - Olamagato 2012-10-30 20:47

Pozostało 580 znaków

Usuwanie
2012-10-31 14:57
Usuwanie
0

Hmm. Wszystkie komponenty są w Swing'u

Pozostało 580 znaków

Usuwanie
2012-10-31 15:14
Usuwanie
0

Zmieniłem listenera na :

      b2.addActionListener(new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          FrameM fm = new FrameM();
          fm.con.removeAll();
          fm.con.add(p1);
          fm.con.validate();
          repaint();
        }
      });

Jednak po kliknięciu error dalej jest i pojawia się nowe okno (takie samo jak poprzednie), które jest puste. (stare okno zostaje.)

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0