C++ WF rysowanie po bitmapie

0

Proszę o podrzucenie kodu, który na jakiejś bitmapie narysuje coś [choćby wykres sinusoidy]. Pozdrawiam

0

Proszę o podrzucenie kodu, który na jakiejś bitmapie narysuje coś

Połóż PictureBox na formę.

private: System::Void Form1_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
  pictureBox1->Image = gcnew Bitmap(pictureBox1->Width, pictureBox1->Height);
  Graphics ^g = Graphics::FromImage(pictureBox1->Image);

  array<Point>
  ^tab1 = gcnew array<Point> {
    Point(25,20), Point(20,20), Point(10,30),
    Point(10,40), Point(20,50), Point(25,50),
  },
  ^tab2 = gcnew array<Point> {
    Point(75, 20), Point(60, 20),
    Point(60, 35), Point(75, 35),
    Point(75, 50), Point(60, 50)
  };

  g->Clear(Color::AliceBlue);
  g->DrawLines(Pens::Red, tab1);
  g->DrawEllipse(Pens::Red, 30, 20, 20, 30);
  g->DrawLines(Pens::Red, tab2);
  g->DrawLine(Pens::Red, 66, 23, 71, 13);
  delete g;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1