Co jest zle w tym kodzie?

0

Siedze i mecze sie z tym programem zamiana liczb na slowa i nie wiem jak to rozgryzc aby dzialalo w C
Co jest nie tak z strcat ?

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
static char *jednosci[10] = {"", " jeden", " dwa", " trzy", " cztery", " piec", " szesc", " siedem", " osiem", " dziewiec"};
static char *nascie[10] = {"dziesiec", " jedenascie", " dwanascie", " trzynascie", " czternascie", " pietnascie", " szesnascie", " siedemnascie", " osiemnascie", " dziewietnascie"};
static char *dziesiatki[10] ={"", " dziesiec", " dwadziescia", " trzydziesci", " czterdziesci", " piecdziesiat", " szescdziesiat", " siedemdziesiat", " osiemdziesiat", " dziewiecdziesiat"};
static char *setki[10] = {"", " sto", " dwiescie", " trzysta", " czterysta", " piecset", " szescset", " siedemset", " osiemset", " dziewiecset"};
static char *x[6] = {"", " tys.", " mln.", " mld.", " bln.", " bld."};
 
void main()
{
char *slownie = " ";
long int    liczba;
int   koncowka;
int   rzad = 0;
int   j = 0;
int   minus = 0;
 
printf("Podaj liczbe do zamiany na slowa\n");
scanf("%d",&liczba);
 
if (liczba<0)
{
minus=1;
liczba=-liczba;
}
 
if (liczba==0) slownie="zero";
 
while (liczba>0)
{
koncowka=(liczba%10);
liczba/=10;

static char zzz[256];
//strcat(zzz, ones[s[i] - '0' - 1]);


if ((j==0)&&(liczba%100!=0 || koncowka!=0)) strcat(slownie, x[rzad]);
if ((j==0)&&(liczba%10!=1)) strcat(slownie, jednosci[koncowka]);
if ((j==0)&&(liczba%10==1))
{
strcat(slownie, nascie[koncowka]);
liczba/=10;
j+=2;
continue;
}
if (j==1) strcat(slownie, dziesiatki[koncowka]);
if (j==2)
{
strcat(slownie, setki[koncowka]);
j=-1;
rzad++;
}
j++;
}
 

printf("\nOdpowiedz:\n");
printf(slownie);
getch();
}
0

Złe w tym kodzie jest to, że w ogóle brak w nim wcięć.

0

Ten kod to jakiś koszmar. Ale odpowiedź na pytanie jest prosta:

 • tworzysz wskaźnik i nie alokujesz mu pamięci (zauważ że przypisanie jakiegoś stałego napisu typu "zero" nie wymaga alokacji pamięci, bo ten napis w trakcie kompilacji gdzieś wylądował w programie), swoją drogą powinny się tam chyba pojawić warningi przy tych przypisaniach do slownie
0
Shalom napisał(a)

Ten kod to jakiś koszmar. Ale odpowiedź na pytanie jest prosta:

 • tworzysz wskaźnik i nie alokujesz mu pamięci (zauważ że przypisanie jakiegoś stałego napisu typu "zero" nie wymaga alokacji pamięci, bo ten napis w trakcie kompilacji gdzieś wylądował w programie), swoją drogą powinny się tam chyba pojawić warningi przy tych przypisaniach do slownie

ehh... a jak mam zaalokować tą pamięć :/ ? czytam o tym kombinuje, a dalej nic mi nie wychodzi...

0

Wciaz cos zle... w ogole nic nie pokazuje, ehh.. nie cierpie tego c...

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
static char *jednosci[10] = {"", " jeden", " dwa", " trzy", " cztery", " piec", " szesc", " siedem", " osiem", " dziewiec"};
static char *nascie[10] = {"dziesiec", " jedenascie", " dwanascie", " trzynascie", " czternascie", " pietnascie", " szesnascie", " siedemnascie", " osiemnascie", " dziewietnascie"};
static char *dziesiatki[10] ={"", " dziesiec", " dwadziescia", " trzydziesci", " czterdziesci", " piecdziesiat", " szescdziesiat", " siedemdziesiat", " osiemdziesiat", " dziewiecdziesiat"};
static char *setki[10] = {"", " sto", " dwiescie", " trzysta", " czterysta", " piecset", " szescset", " siedemset", " osiemset", " dziewiecset"};
static char *x[6] = {"", " tys.", " mln.", " mld.", " bln.", " bld."};
 
void main()
{
char *slownie = " ";
long int    liczba;
int   koncowka;
int   rzad = 0;
int   j = 0;
int   minus = 0; 
printf("Podaj liczbe do zamiany na slowa\n");
scanf("%d",&liczba);
 
if (liczba<0)
{
minus=1;
liczba=-liczba;
}
 
if (liczba==0) slownie="zero";
 
while (liczba>0)
{
koncowka=(liczba%10);
liczba/=10;if ((j==0)&&(liczba%100!=0 || koncowka!=0)){ 

char* strnew(const char* x[rzad])
{
 *slownie = malloc(strlen(x[rzad])+1);
 strcat(slownie, x[rzad]);
 // return slownie;
}

}
if ((j==0)&&(liczba%10!=1)) 
{ 

char* strnew(const char* jednosci[koncowka])
{
 *slownie = malloc(strlen(jednosci[koncowka])+1);
 strcat(slownie, jednosci[koncowka]);
// return slownie;
}

}


if ((j==0)&&(liczba%10==1))
{
              
char* strnew(const char* nascie[koncowka])
{
 *slownie = malloc(strlen(nascie[koncowka])+1);
 strcat(slownie, nascie[koncowka]);
// return slownie;
}              
              
// printf("%s ", nascie[koncowka]);
 
 
 
 
 
 
liczba/=10;
j+=2;
continue;
}

if (j==1)   

{ 

char* strnew(const char* dziesiatki[koncowka])
{
 *slownie = malloc(strlen(dziesiatki[koncowka])+1);
 strcat(slownie, dziesiatki[koncowka]);
// return slownie;
}

}

if (j==2)
{
     
char* strnew(const char* setki[koncowka])
{
 *slownie = malloc(strlen(setki[koncowka])+1);
 strcat(slownie, setki[koncowka]);
 //return slownie;
}     
     
     
// printf("%s ", [koncowka]);  
 
 
 
 
 
 
j=-1;
rzad++;
}
j++;
}


printf("\nOdpowiedz:\n");
printf(slownie);
getch();
}
 
0

Bo to jest źle napisane. Pamięć mógłbyś alokowac tak:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define bufferSize 100

const char *jednosci[10] = {"", " jeden", " dwa", " trzy", " cztery", " piec", " szesc", " siedem", " osiem", " dziewiec"};
const char *nascie[10] = {"dziesiec", " jedenascie", " dwanascie", " trzynascie", " czternascie", " pietnascie", " szesnascie", " siedemnascie", " osiemnascie", " dziewietnascie"};
const char *dziesiatki[10] = {"", " dziesiec", " dwadziescia", " trzydziesci", " czterdziesci", " piecdziesiat", " szescdziesiat", " siedemdziesiat", " osiemdziesiat", " dziewiecdziesiat"};
const char *setki[10] = {"", " sto", " dwiescie", " trzysta", " czterysta", " piecset", " szescset", " siedemset", " osiemset", " dziewiecset"};
const char *x[6] = {"", " tys.", " mln.", " mld.", " bln.", " bld."};

int main()
{
  char slownie[bufferSize];
  long int liczba;
  int koncowka;
  int rzad = 0;
  int j = 0;
  int minus = 0;

  printf("Podaj liczbe do zamiany na slowa\n");
  scanf("%ld",&liczba);

  if (liczba<0)
  {
    minus=1;
    liczba=-liczba;
  }

  if (liczba==0)
  {
    strncpy(slownie,"zero",bufferSize);
  }

  while (liczba>0)
  {
    koncowka=(liczba%10);
    liczba/=10;

    if ((j==0)&&(liczba%100!=0 || koncowka!=0))
    {
      strcat(slownie, x[rzad]);
    }
    if ((j==0)&&(liczba%10!=1))
    {
      strcat(slownie, jednosci[koncowka]);
    }
    if ((j==0)&&(liczba%10==1))
    {
      strcat(slownie, nascie[koncowka]);
      liczba/=10;
      j+=2;
      continue;
    }
    if (j==1)
    {
      strcat(slownie, dziesiatki[koncowka]);
    }
    if (j==2)
    {
      strcat(slownie, setki[koncowka]);
      j=-1;
      rzad++;
    }
    j++;
  }

  printf("\nOdpowiedz:\n");
  printf(slownie);
  return 0;
}

Ale ten kod nadal nie działa poprawnie. Uruchom to pod deubuggerem i zobacz czemu...

0

a co nalezy zrobic aby ten tekst nie byl wypisywany od konca ;/?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1