drag and drop

0

Witam.
Istnieje możliwość aby przez metodę drag and drop , po przeciągnięciu z windowsa do programu na np panel otrzymać lokalizację pliku?
Proszę o pomoc

0

Ja tylko dodam, że przy właczonym UAC przeciągnie na okno może nie działać. Należy wykryć czy system operacyjny jest równy bądź wyższy wersją od Windows Vista (kod na to spokojnie do wygooglowania na ogromnej ilości stron www) i w takim przypadku użyć takiego kodu, a później już normalnie możemy obsłużyć komunikat WM_DROPFILES.

procedure SetDragAndDropOnSystemsWIthUAC(Wnd : HWND; IsEnabled : boolean);
type
 TChangeWindowMessageFilter = function(Msg : Cardinal; Action : Word) : Bool; stdcall;
const
 Msg_Add = 1;
 WM_COPYGLOBALDATA = $49;
var
 DllHandle : THandle;
 ChangeWindowMessageFilter : TChangeWindowMessageFilter;
begin
 DllHandle := LoadLibrary('user32.dll');
 if DllHandle > 0 then
 begin
  ChangeWindowMessageFilter := GetProcAddress(DllHandle, 'ChangeWindowMessageFilter');
  if Assigned(ChangeWindowMessageFilter) then
  begin
   DragAcceptFiles(Wnd, IsEnabled);
   ChangeWindowMessageFilter(WM_DROPFILES, Msg_Add);
   ChangeWindowMessageFilter(WM_COPYGLOBALDATA, Msg_Add);
  end;
 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1