Heloł. Próbuję zrobić drag and drop plików z mojej aplikacji do innej. Wyprodukowałem taki kod, ale zgodnie z przewidywaniami, to nie chce działać. Domyślam się, że ustalenie samego DragObject.DragHandle jest niewystarczające. Czy ktoś ma pomysł, jak zrobić dnd? Z góry wielkie dzięki.

type
 TDropFile = record
  pFiles: DWORD;
  pt:   TPOINT;
  fNC:  Boolean;
  fWide: Boolean;
  end;

var
 Droper: TDropFile;

const
 Plik: string = 'c:\test.txt';

procedure TBazaPlikow.lbPasWpisyStartDrag(Sender: TObject; var DragObject: TDragObject);
 begin
 Droper.pFiles := Cardinal(@Plik);
 Droper.fNC := True;
 Droper.fWide := False;
 DragObject := TDragObject.Create;
 DragObject.DragHandle := THandle(@Droper);
 end;