Animacja w Javie cd.

0

Otwieram temat na nowo. Próbuję teraz zrobić animację kulki w taki sposób, żeby kulka latała po całym ekranie i odbijała się od jego brzegów. Jednak mój kod daje wiele do życzenia i kulka się wiesza. Daję kod:

import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.DisplayMode;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.GraphicsDevice;
import java.awt.GraphicsEnvironment;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.util.Random;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class Animacja extends JFrame implements KeyListener
{
  public class AnimacjaPanel extends JPanel
  {
    int x, y;
    int xEkranu, yEkranu;
    double angle;
    boolean init = false;
    int b;

    public void ustawEkran()
    {
      xEkranu = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width;
      yEkranu = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height;
    }

    public void resetujWspolrzedne()
    {
      x = xEkranu / 2;
      y = yEkranu - 10;
    }

    public void ustawKat()
    {
      angle = (new Random()).nextInt(180) * 3.14 / 180;
    }

    public void ustawB(boolean f)
    {
      if (f)
        b = y - (int)(Math.tan(angle)) * x;

      else
        b = (new Random()).nextInt() % 200;
    }

    public void przesun()
    {
      x = (int)((y - b)/ Math.tan(angle));
      y = (int)(Math.tan(angle) * x) + b;
    }

    public boolean wykryjKolizje()
    {
      if (x >= xEkranu - 1 || x <= 0 || y >= yEkranu - 1 || y <= 0)
        return true;

      return false;
    }

    public void wybij()
    {
      if (x <= 0)
        x += 10;

      else if (x >= xEkranu)
        x -= 10;

      if (y <= 0)
        y += 10;

      else if (y >= yEkranu)
        y -= 10;
    }

    public void paintComponent(Graphics g)
    {
      super.paintComponent(g);
      g.setColor(Color.black);
      g.fillOval(x, y, 10, 10);
      System.out.println(x + " " + y + " " + angle + " " + b);

      if (!init)
      {
        ustawEkran();
        resetujWspolrzedne();
        ustawKat();
        ustawB(false);
        init = true;
      }

      przesun();

      if (wykryjKolizje())
      {
        ustawKat();
        ustawB(true);
        wybij();
      }
    }
  }

  public Animacja()
  {
    setBounds(0, 0, 600, 600);

    AnimacjaPanel p = new AnimacjaPanel();
    add(p);

    addKeyListener(this);
    requestFocus();

    setUndecorated(true);
    setResizable(false);
    przelaczNaPelnyEkran(true);

    setVisible(true);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    new Watek(p);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Animacja();
  }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent ke) {
    int code = ke.getKeyCode();

    if (code == KeyEvent.VK_ESCAPE)
      System.exit(0);
  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent ke) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent ke) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  public void przelaczNaPelnyEkran(boolean flaga)
  {
    DisplayMode displayMode = new DisplayMode(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width, Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().height, 24, 75);
    GraphicsEnvironment environment = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
    GraphicsDevice device = environment.getDefaultScreenDevice();
    device.setFullScreenWindow(this);

    try {
    if (flaga)
      device.setDisplayMode(displayMode);

    else
      device.setDisplayMode(null);
    } catch (IllegalArgumentException e)
    {
      System.out.println("Wyjątek!");
    }
  }
}
import java.awt.Component;

public class Watek implements Runnable
{
    private final Component c;

    public Watek(Component c)
    {
      this.c = c;
      (new Thread(this, "F")).start();
    }

    @Override
    public void run() {
      while (true)
      {
        c.repaint();

        try {
          Thread.sleep(5);
        } catch (Exception e)
        {
          System.out.println("Wyjątek!");
        }
      }

    }
}

Aby wyłączyć program wystarczy wcisnąć ESC.

0

Już sobie poradziłem:

Zamieniłem równanie ruchu z y = ax + b na:
x += V0 sin(alfa)
y += V0
cos(alfa)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0