Kilka zadań z Pascala (tablice, losowanie liczb)

0

Witam!
Mam do zrobienia kilkanaście zadań z programowania. Część już zrobiłem, z kilkoma jednak nie mogę sobie poradzić.

Może najpierw podam treści do zadań.

 1. Dany jest wektor 50 elementowy. Wypełnij go losowymi wartościami z zakresu 1-40. Sprawdź czy w wektorze wystąpiły 4zadane przez użytkownika liczby.
 2. Wypełnij macierz o rozmiarze 10x8 losowymi wartościami z zakresu 1-100. Zsumuj elementy w 5 wierszu.
 3. Wypełnij macierz o rozmiarze 4x4 i oblicz sumę wyrazów na drugiej przekątnej.
 4. Wypełnij macierz o rozmiarx5. Podaj pozycję ( numer wiersza i kolumny ) na której znajduje się szukany przez użytkownika wyraz- jeśli nie zostanie znaleziony na ekranie, wyświetl odpowiedni komunikat.

Próbowałem zrobić te zadania i za nic mi ni wychodzi. Możecie pomóc?
Pozdrawiam!

P.S.
Miałem jeszcze do zrobienia zadanie:
Wypełnij macierz 9x9 zerami i jedynkami tak, aby jedynki były na drugiej przekątnej

100
010
001

Kolega wysłał mi gotowe zadanie, jednak go nie rozumiem, Czy ktoś może wytłumaczyc te pętle, krok po kroku, jak to się dzieje, że tak a nie inaczej są wstawiane te jedynki?

program macierz;
var t:array[1..100] of integer;
var i,j:integer;

BEGIN
FOR i:=1 TO 6 DO
  BEGIN
  FOR j:=1 TO 6 DO

    IF i=j THEN write('1')
    ELSE write('0');

  writeln('');
  END
END.
2

Programów nikt za ciebie za darmo nie zrobi.
Jednakże zawsze możesz poświęcić dwie godziny i przeczytać jakikolwiek kurs o Pascalu.

Próbowałem zrobić te zadania i za nic mi ni wychodzi. Możecie pomóc?

Masz kod źródłowy?

0

W sumie masz rację.
Jak dokończę wszystkie zadania, podam to, co zrobiłem już sam.

Pozdrawiam!

Ale dalej chciałbym, aby ktoś wytłumaczył mi zadanie z 1. posta :)

1

Proszę:

program macierz;
var t:array[1..100] of integer; //tablica integrów mieszcząca 100 wartości
var i,j:integer; //zmienne i, j typu integer
 
BEGIN //początek programu
FOR i:=1 TO 6 DO //pętla*
  BEGIN //początek bloku pętli
  FOR j:=1 TO 6 DO //pętla*
 
    IF i=j THEN write('1') //jeżeli zmienna 'i' ma tę samą wartość, co 'j', to wyświetlamy '1'
    ELSE write('0'); //a jeżeli zmienna 'i' ma inną wartość, niżeli 'j', to wyświetlamy '0'
 
  writeln(''); //wyświetlamy pustą linię
  END //koniec bloku pętli
END. //koniec programu

*pętla polega na tym, że na początku wartość danej zmiennej (np.w pierwszej pętli jest to zmienna "i") ustawiana jest na odpowiednią liczbę (w obu pętlach jest to liczba "1").Kod w pętli jest wykonywany, po czym wartość zmiennej się inkrementuje (zmienna := zmienna + 1), kod w pętli znowu się wykonuje, do zmiennej znowu dodawane jest 1; dzieje się tak dopóki zmienna nie osiągnie pewnej wartości (tutaj jest to "6").

Np.kod:

For I := 1 To 3 Do
Begin
 Write(I);
 For J := 1 To 3 Do
 Write(J);
 Writeln;
End;

Spowoduje wyświetlenie:

1
1
2
3

2
1
2
3

3
1
2
3

Zadanie domowe: pomyśl, dlaczego tak się dzieje i poczytaj o pętlach.

Tylko pamiętaj, że są to absolutne podstawy, które powinny być omówione w pierwszych częściach każdego kursu.

1

Dobra wiadomość: kolega źle wykonał zadanie.
Teraz możesz pobawić się z jednym zadaniem więcej ;)

EDIT

Część już zrobiłem, z kilkoma jednak nie mogę sobie poradzić.

 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

Miałem jeszcze do zrobienia zadanie: ...
Kolega wysłał mi gotowe zadanie...

Dużooooo zrobiłeś xD

0

Na razie zrobiłem pozostałe zadania, te które wstawiłem na forum przerosły mnie. Jutro wstawię kod, do którego sam doszedłem.

Dzięki wielkie za wytłumaczenie!

0

Zadanie 1 :

program losowe;
var
tablica:array[1..50] of integer;
liczba,a,i,sz,suma:integer;
begin
writeln('witaj uzytkowniku, program wypisze teraz 50 losowych liczba do 50 pol talblicy');
writeln('liczy beda z zakresu 1..40');
for a:=1 to 50 do
begin
liczba:=random(41);
tablica[a]:=liczba;
end;
writeln('podaj teraz oddzielnie 4 liczby, ktore chcesz wyszukac');
for i:=1 to 4 do
begin
writeln('podaj ',i,' liczbe ktorej szukasz');
readln(sz);
for a:=1 to 50 do
if sz = tablica[a] then
suma:= suma +1;
writeln('liczba ',sz,' wystopila ',suma,' razy');
end;
readln;
end.

zadanie 2 :

program sumowanieall;
var
tablica:array[1..10,1..10] of integer;
w,k,suma,sz:integer;
begin
randomize;
writeln('witaj');
for w:=1 to 10 do
begin
for k:=1 to 10 do begin
tablica[w,k]:=random(101);
end;
end;
writeln;
k:=0;
for w:=1 to 10 do
k:=k+tablica[10,w];

for w:=1 to 10 do
begin
for k:=1 to 10 do write(tablica[w,k]:4);
writeln;
end;
for w:=1 to 10 do
for k:=1 to 10 do
suma:= suma + tablica[w,k] ;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln('suma wszystkich pol wynosi: ',suma);
writeln;
writeln('podaj kolumne ktora chcesz zliczyc');
readln(sz);
suma:=0;
for w:=1 to 10 do
suma := suma +tablica [w,sz];
writeln(suma);
writeln('podaj wiersz ktora chcesz zliczyc');
readln(sz);
suma:=0;
for k:=1 to 10 do
suma := suma +tablica [sz,k];
writeln(suma);
readln;
end.

zadanie 3 :

program przekatna;
var
tablica : array[1..4,1..4] of integer;
w,k,a,suma:integer;
begin
writeln('witaj');
randomize;
for w:=1 to 4 do
for k:=1 to 4 do
tablica[w,k]:=random(10);
writeln;
k:=0;
for w:=1 to 4 do
k:=k+tablica[4,w];

for w:=1 to 4 do
begin
for k:=1 to 4 do write(tablica[w,k]:4);
writeln;
end;

//przekatna

for a:=1 to 4 do
suma :=suma+ tablica [a,a];
writeln(suma);
readln;
end.

zadanie 4:

program szukanie;
var
tablica : array[1..5,1..5] of integer;
w,k,sz,licznik:integer;
label
poczatek;
begin
writeln('witaj');
randomize;
for w:=1 to 5 do
for k:=1 to 5 do
tablica[w,k]:=random(10);

writeln;
k:=0;
for w:=1 to 5 do
k:=k+tablica[5,w];

for w:=1 to 5 do
begin
for k:=1 to 5 do write(tablica[w,k]:4);
writeln;
end;

writeln;
writeln;
poczatek:
writeln('Podaj liczy,ktora szukasz');
readln(sz);
for w:=1 to 5 do
for k:=1 to 5 do
if sz = tablica[w,k] then begin
writeln('Liczba ',sz,' znajduje sie w ',w,' wierszu i ',k,' komumnie');
licznik:= licznik +1
end;
if licznik = 0 then
begin
writeln('Twola liczba nie wystepuje w tablicy sprobuj ponowanie');
goto poczatek;
end;
readln;
end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1