Mam taki kod:

package pl.test.java;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.TextField;

/* <applet code="Test" width=400 height=200></applet>*/

public class Test extends Applet {

  TextField imie, nazwisko;

  public void init()
  {
    imie = new TextField(20);
    nazwisko = new TextField(20);

    add(imie);
    add(nazwisko);
  }

  public void paint(Graphics g)
  {
  }
}

Chciałbym, aby nie dało się zmieniać wartości pól TextField za pomocą liter i BackSpace, tylko, żeby działały one jako log, czyli, żeby wypełniały się z innej części programu, bez możliwości zmiany tego pola bezpośrednio przez użytkownika.

Edit:

Już sobie poradziłem. Trzeba użyć metody setEditable(boolean ed).