Mam taki kod:

package pl.test.java;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.TextField;

/* <applet code="Test" width=400 height=200></applet>*/

public class Test extends Applet {
	
	TextField imie, nazwisko;
	
	public void init()
	{
		imie = new TextField(20);
		nazwisko = new TextField(20);
		
		add(imie);
		add(nazwisko);
	}
	
	public void paint(Graphics g)
	{
	}
}

Chciałbym, aby nie dało się zmieniać wartości pól TextField za pomocą liter i BackSpace, tylko, żeby działały one jako log, czyli, żeby wypełniały się z innej części programu, bez możliwości zmiany tego pola bezpośrednio przez użytkownika.

Edit:

Już sobie poradziłem. Trzeba użyć metody setEditable(boolean ed).