Mam taki kod:

package pl.test.java;
 
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.TextField;
 
/* <applet code="Test" width=400 height=200></applet>*/
 
public class Test extends Applet {
 
    TextField imie, nazwisko;
 
    public void init()
    {
        imie = new TextField(20);
        nazwisko = new TextField(20);
 
        add(imie);
        add(nazwisko);
    }
 
    public void paint(Graphics g)
    {
    }
}

Chciałbym, aby nie dało się zmieniać wartości pól TextField za pomocą liter i BackSpace, tylko, żeby działały one jako log, czyli, żeby wypełniały się z innej części programu, bez możliwości zmiany tego pola bezpośrednio przez użytkownika.

Edit:

Już sobie poradziłem. Trzeba użyć metody setEditable(boolean ed).