Po zalogowaniu możliwość edycji

0

Chciałbym zrobić strone gdzie wyświetlana jest tabela i każdy ma możliwość możliwość dodania nowych wierszy, jednak po zalogowaniu się przez administratora (hasło z góry przypisane) to jest możliwość również edycji wierszy i usunięcie.
Mam zrobioną tabele z dodawaniem/edycją/usuwaniem ale nie wiem jak ustawić żeby bez logowania było widoczne tylko dodawanie?
bardzo prosiłbym o porady.
Robię to pierwszy raz dlatego proszę o wyrozumienie :)

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Add Edit Remove HTML Table Row</title>
    <meta charset="windows-1252">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    
    <style>
      
      .container{overflow: hidden}
      .tab{float: left;}
      .tab-2{margin-left: 50px}
      .tab-2 input{display: block;margin-bottom: 10px}
      tr{transition:all .25s ease-in-out}
      tr:hover{background-color:#EEE;cursor: pointer}
      
    </style>
    
  </head>
  <body>
    
    <div class="container">
      <div class="tab tab-1">
        <table id="table" border="1">
          <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Age</th>
          </tr>
          <tr>
            <td>A1</td>
            <td>B1</td>
            <td>10</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>A3</td>
            <td>B3</td>
            <td>30</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>A2</td>
            <td>B2</td>
            <td>20</td>
          </tr>
        </table>
      </div>
      <div class="tab tab-2">
        First Name :<input type="text" name="fname" id="fname">
        Last Name :<input type="text" name="lname" id="lname">
        Age :<input type="number" name="age" id="age">
        
        <button onclick="addHtmlTableRow();">Add</button>
        <button onclick="editHtmlTbleSelectedRow();">Edit</button>
        <button onclick="removeSelectedRow();">Remove</button>
      </div>
    </div>
    
    <script>
      
      var rIndex,
        table = document.getElementById("table");
      
      // check the empty input
      function checkEmptyInput()
      {
        var isEmpty = false,
          fname = document.getElementById("fname").value,
          lname = document.getElementById("lname").value,
          age = document.getElementById("age").value;
      
        if(fname === ""){
          alert("First Name Connot Be Empty");
          isEmpty = true;
        }
        else if(lname === ""){
          alert("Last Name Connot Be Empty");
          isEmpty = true;
        }
        else if(age === ""){
          alert("Age Connot Be Empty");
          isEmpty = true;
        }
        return isEmpty;
      }
      
      // add Row
      function addHtmlTableRow()
      {
        // get the table by id
        // create a new row and cells
        // get value from input text
        // set the values into row cell's
        if(!checkEmptyInput()){
        var newRow = table.insertRow(table.length),
          cell1 = newRow.insertCell(0),
          cell2 = newRow.insertCell(1),
          cell3 = newRow.insertCell(2),
          fname = document.getElementById("fname").value,
          lname = document.getElementById("lname").value,
          age = document.getElementById("age").value;
      
        cell1.innerHTML = fname;
        cell2.innerHTML = lname;
        cell3.innerHTML = age;
        // call the function to set the event to the new row
        selectedRowToInput();
      }
      }
      
      // display selected row data into input text
      function selectedRowToInput()
      {
        
        for(var i = 1; i < table.rows.length; i++)
        {
          table.rows[i].onclick = function()
          {
           // get the seected row index
           rIndex = this.rowIndex;
           document.getElementById("fname").value = this.cells[0].innerHTML;
           document.getElementById("lname").value = this.cells[1].innerHTML;
           document.getElementById("age").value = this.cells[2].innerHTML;
          };
        }
      }
      selectedRowToInput();
      
      function editHtmlTbleSelectedRow()
      {
        var fname = document.getElementById("fname").value,
          lname = document.getElementById("lname").value,
          age = document.getElementById("age").value;
        if(!checkEmptyInput()){
        table.rows[rIndex].cells[0].innerHTML = fname;
        table.rows[rIndex].cells[1].innerHTML = lname;
        table.rows[rIndex].cells[2].innerHTML = age;
       }
      }
      
      function removeSelectedRow()
      {
        table.deleteRow(rIndex);
        // clear input text
        document.getElementById("fname").value = "";
        document.getElementById("lname").value = "";
        document.getElementById("age").value = "";
      }
    </script>
    
  </body>
</html>

Logowanie:

<html>
<head>
<title>Login</title>
<center>
<h1>Login</h1>
</center>
</head>
<body>
<center>
<input type="text" id="username" placeholder="Username"><br />
<input type="password" id="password" placeholder="Password"><br />
<input type="button" value="Log on" onClick="clicked()">
</center>
<script>
function clicked() {

	var user = document.getElementById('username');
	var pass = document.getElementById('password');
	
	var coruser = "test";
	var corpass = "123";
	
	if(user.value == coruser) {
	
		if(pass.value == corpass) {
		
			window.alert("You are logged in as " + user.value);
			window.open("indexc.html");
		
		} else {
		
			window.alert("Incorrect username or password!");
		
		}
	
	} else {
	
			window.alert("Incorrect username or password!");
	
	}

}
</script>
</body>
</html>
0

Pytanie jakie to ma być logowanie, i gdzie chcesz zapisywać te dane? Masz kilka wyjść:

 1. Logowanie prawdziwe (Wysyłanie loginu i hasła do backendu, napisanego w node.js/python/ruby/php).
 2. Logowanie udawane (Trzymanie hasła na froncie, u Ciebie, do obejscia w 5 sekund).

Co do przechowywania tych danych z tabeli, też masz kilka wyjść:

 1. Local storage, najłatwiejsze (recordy dodane przez użytkownika A, nie będą widoczne dla użytkownika B, prawie 0 bezpieczeństwa).
 2. Zapisanie ich w jakimś pliku na backendzie (również node.js/python/ruby/php).
 3. Baza danych (same as above, tylko troszke trudniejsze).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1