Partycja Systemowa

0

Witam szuka funkcji która by wyszukiwała partycje systemową bez Windows Czyli np samo " C:// "

0

Wykorzystując WinAPI napisałem taką małą funkcję

function GetSystemDrive: string;
var WindowsPath: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
  GetWindowsDirectory(WindowsPath, MAX_PATH);
  Result:= ExtractFileDrive(StrPas(WindowsPath)) + '//';
end;
0

a co miałoby to // oznaczać?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1