Bit string z podanego adresu

0

Hej, znając adres zmiennej oraz ilość bitów które chcemy otrzymać, jak w łatwy sposób dostać na wyjściu string'a z reprezentacją bitową zawartości ?

0

Kolejne bajty wartości zmiennej zapisywać do zmiennej o rozmiarze jednego bajta, a następnie z tego bajta wypisywać kolejne bity (0 lub 1) do stringa. Lub prościej - bez zmiennej pomocniczej.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1