C# Probelm z dynamicznym tworzeniem obiektów

0

W głownym pliku mam :

 
Class1 c;
      for (int i = 0; i <= 3; i++)
      {

        c = new Class1(i);
        c.Obliczenia1();
        Populacja.Add(c);
      }
 
public Class1()
    {
      GenerujMacierz();
    }

    public Class1(int nrosobnika)
    {
      GenerujMacierz();
      this.nrosobnika = nrosobnika;
    }

W Class1 jest jeszcze funckja generujaca wartość "wydobycie" i jeśli w tej funkcji umieszcze jakikolwiek MessageBox.Show to każdy "c" jest inny natomiast jeśli tego niezrobie wartość "wydobycie" jest zawsze taka sama wie ktoś dlaczego tak się dzieje?

Jak ustawie Breakpoint w edytorze i cały debug przejdzie to tez są dobre rózne wartości a jak breakpoint NIE MA to wszystko takie samo...

0

Jaka wartość "wydobycie"? Czegoś takiego tu nie ma.

0

A może funkcja generująca wydobycie, generuje je tak samo dla wszystkich obiektów? :)
potrzeba nam wiecej kodu, żeby coś wywróżyć

0

Tutaj jest funkcja która robi obliczenia, nawet jak dodałem System.Threading.Thread.Sleep(10); to zdarza się ze dwa obiekty mają taka sama wartość optimum (optimum = wydobycie )

 
 public void Obliczenia1(double modyfikator = 1)
    {
      //MessageBox.Show("");
      bool go = false;
      double wynik, posteplosowy;
      Random PosLos = new Random();
      for (int i = 0; i <= (this.dane.Length / 10)-1; i++)
      {
        go = false;
        do{
        posteplosowy = PosLos.NextDouble();
        wynik = (posteplosowy * modyfikator)*this.dane[i,6] + this.dane[i,5];
        if ((wynik >= (this.dane[i, 5] - this.dane[i, 6])) && ((wynik <= (this.dane[i, 5] + this.dane[i, 6]))))
        {
          //MessageBox.Show("Test" + wynik);
          this.dane[i,7] = posteplosowy;
          this.dane[i, 8] = this.dane[i, 0] * this.dane[i, 2] * (wynik * 21) * this.dane[i, 3] * this.dane[i, 4];
          this.dane[i, 9] = Math.Round((this.dane[i, 1] / (wynik * 21)));
          go = true;
          wynik = 0;
        }
      }
        while (go == false);
      }
      //Tutaj rozpoczyna się obliczanie wydobycia calosciowego a takze okreslanie funkcji F
      for (int q = 0; q <= (this.dane.Length / 10) - 1; q++) // Petla dla 9 scian. 90/10 = 9 
      {
        if (q == 0 || q == 1 || q == 2) // Sciana 1 2 3
        {
          
          for (int w = 0; w <= this.dane[q, 9]; w++)
          {
            if (w == 0)
            {
              kompleks1.Add(0);
              kompleks1.Add(0);
            }
            kompleks1.Add(this.dane[q,8]);
          }
        }

        if (q == 3 || q == 4 || q == 5) // Sciana 4 5 6
        {
          for (int w = 0; w <= this.dane[q, 9]; w++)
          {
            if (q== 3 && w == 0)
            {
              kompleks2.Add(0);
              kompleks2.Add(0);
              kompleks2.Add(0);
              kompleks2.Add(0);
            }
            if ((q == 4 || q == 5) && w == 0)
            {
              //MessageBox.Show("Dziala funkcja 2x");
              kompleks2.Add(0);
              kompleks2.Add(0);

            }
            kompleks2.Add(this.dane[q, 8]);
          }
        }

        if (q == 6 || q == 7 || q == 8) // Sciana 7 8 9
        {
          for (int w = 0; w <= this.dane[q, 9]; w++)
          {
          if ((q == 7 || q == 8) && w == 0)
          {
            kompleks3.Add(0);
            kompleks3.Add(0);

          }
          kompleks3.Add(this.dane[q, 8]);
          }
          
        }
      }
      // Obliczono 3 kompleksy scianowe nastepnie sumujemy wydobycia w poszczegolnych miesiacach we wszystkich kompleksach
      int[] listalisty = new int[3];
      listalisty[0] = kompleks1.Count;
      listalisty[1] = kompleks2.Count;
      listalisty[2] = kompleks3.Count;
      //MessageBox.Show("" + kompleks1.Count + " " + kompleks2.Count + " " + kompleks3.Count); 
      Array.Sort(listalisty);
      int[] sumymiesieczne = new int[listalisty[2]];
      // MessageBox.Show("" + listalisty[2]);
      for (int h = 0; h <= listalisty[2] - 1; h++)
      {
        if (listalisty[2] >= kompleks1.Count)
        { kompleks1.Add(0); }
        else if (listalisty[2] >= kompleks2.Count) { kompleks2.Add(0); }
        else if (listalisty[2] >= kompleks3.Count) { kompleks3.Add(0); }

        sumymiesieczne[h] = (Convert.ToInt32(kompleks1[h]) + Convert.ToInt32(kompleks2[h]) + Convert.ToInt32(kompleks3[h]));
      }

      for (int j = 12; j <= 36; j++)
      {

        optimum = optimum + Math.Pow(sumymiesieczne[j] - 150000, 2);
      }

      optimum = Math.Sqrt(optimum);
      System.Threading.Thread.Sleep(6 );


      //MessageBox.Show("Osobnik " + this.nrosobnika + " Postep: " + optimum);
      


    }
0

Źle używasz obiektu Random. Tworzenie go przy każdym wywołaniu metody na nowo powoduje generowanie tych samych wyników. Zdefiniuj go jako statyczne pole klasy, a w swojej metodzie wywołuj tylko jego metody losujące.

Sprawa druga - Twoja funkcja jest bardzo długa i przez to nieczytelna. Dobrze by było, jakbyś podzielił ją na mniejsze.

0

Tak, zrobiłem i pomogło dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1