[c++] rysowanie znakiem ASCII

0

Witam!

Mam do napisania program, rysowania znakiem ASCII odwróconej litery M. program niby mam, ale nie do końca działa mi opcja Przesuwania za pomocą strzałek i powiekszania / pomniejszania..
Liczę na pomoc z Waszej strony :)

Oto i me "dzieło":
//Środowisko Borland Builder 6 Pro.

 
//---------------------------------------------------------------------------

#include <iostream.h>
#include <conio.h>

const int GORA=72, DOL=80, LEWO=75, PRAWO=77;  // stała deklaracja klawiszy do ruszania


void Wstep();
void WczytajDane    (float &size, char &znak);
void Rysuj       (float size, float x, float y, char znak);
void Przesuwanie    (float size, float &x, float &y, char znak);
//---------------------------------------------------------------------------

using namespace std;

int main()
{
    float x=1,y=1;
    float size;
    char znak;
    system("cls");

    Wstep();
    WczytajDane(size, znak);
    Rysuj(size, x, y, znak);
    getch();
    Przesuwanie(size, x, y, znak);

    return 0;
}
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Wstep()
{
_setcursortype(_NOCURSOR);
cout << "\t=========================================================== \n"
    "\t========== Program rysowania figury znakiem ASCII ========= \n"
    "\t=========================================================== \n"
    "\t======================== FIGURA ========================= \n"
    "\t=========================================================== \n"
    "\t========================= +++++ ========================= \n"
    "\t=========================  +   ========================= \n"
    "\t=========================  +  ========================= \n"
    "\t=========================  +   ========================= \n"
    "\t========================= +++++ ========================= \n"
    "\t=========================================================== \n"
    "\t==================== Program umozliwia: =================== \n"
    "\t== wybor znaku kodu ASCII ================================= \n"
    "\t== wczytanie poczatkowych rozmiarow figury ================ \n"
    "\t== przesuwanie firury klawiszami strzalek ================= \n"
    "\t== powiekszanie oraz zmianiszanie figury za pomoca + i - == \n"
    "\t== ograniczenie przesuwania figury do rozmiaru ekranu ===== \n"
    "\t=========================================================== \n"
    "\t======== dowolny klawisz rozpocznie prace programu ======== \n"
    "\t=========================================================== ";
    getch();
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void WczytajDane (float &size, char &znak)
{
    system("cls");
    int max=22 , min=5 , rozmiar;
    do
    {
    cout << "Podaj rozmiar figury z zakresu (5-22): ";
    cin >> rozmiar;
    }
    while( rozmiar < min || rozmiar > max);
    size = rozmiar;

    cout << "Podaj znak kodu ASCII: ";
    cin >> znak;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Rysuj(float size, float x, float y, char znak)
{
_setcursortype(_NOCURSOR);
float i,j;
int k;

    system("cls");

    for(i=x , j=y , k=0 ; k < size ; i++, k++)
    {
    gotoxy(i,j), cout << znak;
    }

    for(i=x , j=y , k=0 ; k < (size/2) ; i++,j++,k++)
    {
    gotoxy(i,j), cout << znak;
    }

    for(i=x+(size/2) , j=y+(size/2) , k=0 ; k < (size/2) ; i--,j++,k++)
    {
    gotoxy(i,j), cout << znak;
    }

    for(i=x , j=(y+size)-1 , k=0 ; k < size ; i++ , k++)
    {
    gotoxy(i,j), cout << znak;
    }
    gotoxy(10,25), cout << "strzalki: przesuwanie; +/-: powieksz, zmniejsz; ESC: wyjscie";
}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Przesuwanie(float size, float &x, float &y, char znak) // przesuwanie figury klawiszami strzałek
{
    int zmiana = 0, max=23;
    char klawisz;


    do
    {
    klawisz = getch();

    switch (klawisz)
        {
            case GORA:
            {
            y--; zmiana = 1;
            if (y < 1)
            {
                y++;
                zmiana = 0;
            }
            break;
            }

            case DOL:
            {
            y++; zmiana = 1;
            if (y > max - (size-2))
             {
             y--;
             zmiana = 0;
             }
            break;
            }case LEWO:
{
x--; zmiana = 1;
if (x < 1 )
{
x++;
zmiana = 0;
}
break;
}
case PRAWO:
    {
        x++; zmiana = 1;
if (x > 80 - size)
{
x--;
zmiana = 0;
}
break;
}

    case '+':
    {
    size++; zmiana=1;


        if (size < 5 || size > max)
        {
        size--; y--;
        zmiana = 0;
        }


    break;
    }

    case '-':
    {
    size--;
    zmiana=1;
    if (size < 5 || size > max)
        {
        size++;
        zmiana = 0;
        }
    break;
    }

}if (zmiana)
{
Rysuj(size, x, y, znak); zmiana = 0;
}}
while (klawisz != 27);

}


//---------------------------------------------------------------------------

0

sformatuj najpierw kod jak należy później pogadamy.

0

yyyy...
chyba nie załapałem, co jest nie tak... ?

to moje początki w c++, dlatego proszę o pomoc...

0 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0