Witam.
Pracuję nad widokiem planu piętra i mam problem z ustawieniem ikonek na zdjęciu. Aplikacja pobiera koordynaty każdego elementu dla danego obrazka z API, które zawiera dwa pola- margines X oraz Y (koordynaty liczone są od lewej górnej krawędzi zdjęcia). Dla uproszczenia podałem przykładowy rozmiar zdjęcia i przesunięcie ikonki w poniższym kodzie. Chcę uzyskać następujący rezultat - zdjęcie powinno renderować się zawsze na środku ekranu niezależnie od rozmiaru zdjęcia (dodałem możliwość zoomu), a startowa pozycja ikonek powinna być w lewym górnym rogu zdjęcia, po tym powinno nastąpić przesunięcie według danych z API. Technologia w której pracuję to Xamarin.Forms.

<AbsoluteLayout VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center" HeightRequest="286" WidthRequest="994">                            
                 <Image HeightRequest="286" WidthRequest="994" Source="test.jpg" AbsoluteLayout.LayoutFlags="PositionProportional" AbsoluteLayout.LayoutBounds="0.5,0.5,-1,-1"/>                                
              <Label Text="{Binding Path=FontIconMapping.Unicode}" AbsoluteLayout.LayoutFlags="PositionProportional" AbsoluteLayout.LayoutBounds="0,0,-1,1" TranslationX="300" TranslationY="200"></Label>
               </AbsoluteLayout>