Informatyk przedsiębiorca zapłaci tylko 5 proc. podatku

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-18 08:20

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 4 tygodnie temu

0

Taki artykuł się dzisiaj pojawił --> https://www.rp.pl/Podatek-doc[...]3W3-ZFcb9AF79533btfVL5WxpIbpA
Czy ktoś z Was rozlicza się w ten sposób?

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:38

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

0

Jeżeli sam planujesz się tak rozliczać, to:

Ministerstwo zachęca także, aby przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć w preferencyjny sposób dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego, składali wnioski o indywidualne interpretacje.


Wiedza to potęga
edytowany 1x, ostatnio: Haskell, 2019-07-18 11:39

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:42
Moderator Kariera

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Poznań

2

Znając życie - za chwile będzie to samo, co obecnie mamy z B2B. Coraz więcej informatyków/programistów będzie się w ten sposób rozliczać, skarbówka zauważy dziurę i zaczną coś kombinować, żeby to ukrócić. Tak, jak miał być "test na przedsiębiorcę", analogicznie zostanie wprowadzony "test na innowacyjność" albo coś w ten deseń.
Korzystajcie, póki możecie ;)


Naczelny forumowy hejter Apple

That game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 11:57

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 4 tygodnie temu

3

Poszukałem jeszcze informacji o tym i myk polega na tym, że musisz prowadzić działalność badawczo-rozwojową żeby z tego skorzystać.
Na czym ona polega wyjaśniają tutaj --> https://msztax.pl/czy-programista-moze-skorzystac-z-ip-box/
Jest tam m.in coś takiego:

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:
  - two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,
  - doda­wa­nie funk­cjo­nal­no­ści dla użyt­kow­nika w ist­nie­ją­cych pro­gra­mach użyt­ko­wych (w tym pod­sta­wowe funk­cje zwią­zane z wpro­wa­dza­niem danych),
  - two­rze­nie stron inter­ne­to­wych lub opro­gramowania przy uży­ciu ist­nie­ją­cych narzę­dzi,
  - sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych metod szy­fro­wa­nia, wery­fi­ka­cji bez­pie­czeń­stwa i testo­wa­nia inte­gral­no­ści danych,
  - dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­wowy,
  - ruty­nowe usu­wa­nie błę­dów w ist­nie­ją­cych sys­te­mach i pro­gra­mach (debug­ging), chyba że ma to miej­sce przed zakoń­cze­niem pro­cesu prac roz­wo­jo­wych.

Interpretować to można na różne sposoby.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 18:30

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 2 miesiące temu

0

Z dzia­łal­no­ści B+R należy wyklu­czyć:
two­rze­nie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na pod­sta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych,

Czyli to wszystko wycina w sumie. Bo np jak wykorzystasz jakis jezyk programowania to dupa. W sumie asembler tez nie wykorzystasz no bo istniejace i znane narzedzie.

Jeśli mam stara wersje aplikacji i przepisuje jaki proces w sposób innowacyjny np który znacząco podnosi wydajność rozwiązania to czy lapie sie to w to?

dosto­so­wa­nie pro­duktu do kon­kret­nego zasto­so­wa­nia, chyba że w trak­cie tego pro­cesu wytwo­rzona zosta­nie wie­dza, która zna­cząco ulep­szy pro­gram pod­sta­>wowy,

edytowany 7x, ostatnio: Ziemiak, 2019-07-18 18:34

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:00

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 5 minut temu

0
Ziemiak napisał(a):

Czyli to wszystko wycina w sumie. Bo np jak wykorzystasz jakis jezyk programowania to dupa. W sumie asembler tez nie wykorzystasz no bo istniejace i znane narzedzie.

Nie o to chodzi, że wszystko co robisz ma mieć charakter innowacyjny, tylko cokolwiek. Więc możesz sobie pisać w dowolnym języku, opierać się na standardowych rozwiązaniach, itp. pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:08
Moderator Kariera

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Poznań

0

pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji

A znając nasze realia, gdy za pewien czas dużo ludzi zacznie z tego korzystać, urzędy zaczną podważać innowacyjność zastosowanych rozwiązań i ich "wartość dodaną" i naliczać zaległe podatki. Programiści będą się bronić w sądach, w międzyczasie komornik zajmie chatę na poczet zaległości podatkowych, a jeśli za kilka lat uda się sprawę wygrać, to zamiast pełnego innowacyjnych myśli programisty, będziemy mieli wrak człowieka. Żebym się mylił :(


Naczelny forumowy hejter Apple

That game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-07-18 22:09

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:11

Rejestracja: 1 rok temu

Ostatnio: 5 godzin temu

0

Jeżeli to nie coś super innowacyjne/startup którego raczej nie ma w kraju.. nie łapałbym się za to. Z drugiej strony wydanie interpretacji to 40 pln, niech ktoś Ci to napisz.. powiedzmy ~1000pln, można 'zainwestować' - zwróci się po miesiącu z nadwyżką

edytowany 1x, ostatnio: boska_cebula, 2019-07-18 22:12
Tanie te interpretację - Darck 2019-11-12 07:57

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:17

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 5 minut temu

1
cerrato napisał(a):

pod warunkiem, że w Twojej pracy pojawi się wartość dodana w postaci innowacji

A znając nasze realia, gdy za pewien czas dużo ludzi zacznie z tego korzystać, urzędy zaczną podważać innowacyjność zastosowanych rozwiązań i ich "wartość dodaną" i naliczać zaległe podatki. Programiści będą się bronić w sądach, w międzyczasie komornik zajmie chatę na poczet zaległości podatkowych, a jeśli za kilka lat uda się sprawę wygrać, to zamiast pełnego innowacyjnych myśli programisty, będziemy mieli wrak człowieka. Żebym się mylił :(

No ale słusznie, bo praca większości programistów nie jest innowacyjna. A co do tego komornika to chyba przesadzasz, jak programista nie ma odłożonych oszczędności, z których mógłby spłacić swoje zaległości podatkowe, to jest na to cudowne rozwiązanie! Niech płaci pełny podatek, wtedy mu nikt chaty nie zajmie. Albo jeszcze lepiej - niech wpłaca zaoszczędzony podatek na specjalne konto.

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:19
Moderator Kariera

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 godziny temu

Lokalizacja: Poznań

1

wydanie interpretacji to 40 pln

Ty chyba nie wiesz, jak w Polsce wyglądają interpretacje podatkowe. Są napisane bardzo ogólnie, z grubsza nic z nich nie wynika, rzadko odnoszą się do konkretnie opisanej sprawy, raczej są utrzymane w stylu zbliżonym do "aby uzyskać zwolnienie należy spełnić warunki określone w par. 44a i 54b i c oraz nie podlegać wykluczeniu zgodnie z par. 39 lit. b-g", czyli po prostu podają przepisy, które regulują aspekt, o który pytasz, ale praktycznie nigdy (albo bardzo rzadko) nie udzielają wprost odpowiedzi w kontekście sytuacji danego podatnika/pytającego. Czyli w sumie to po uzyskaniu interpretacji danej sytuacji, powinieneś się zgłosić jeszcze po interpretację interpretacji ;)


Naczelny forumowy hejter Apple

That game of life is hard to play, I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay, So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2019-07-18 22:19

Pozostało 580 znaków

2019-07-18 22:24

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 minuta temu

3

@cerrato:

edytowany 1x, ostatnio: stivens, 2019-07-18 22:25

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 0, botów: 1

Robot: CCBot