Funkcja nadpisująca wartość i zwracająca do kodu

0
var hasla = new Array(2); 

for (var i = 0; i < hasla.length; i++) {
    hasla[i] = new Array(5); 
}

hasla[0][0] = "a";
hasla[0][1] = "aa";
hasla[0][2] = "aaa";
hasla[0][3] = "aaaa";
hasla[0][4] = "aaaaa";

hasla[1][0] = "b";
hasla[1][1] = "bb";
hasla[1][2] = "bbb";
hasla[1][3] = "bbbb";
hasla[1][4] = "bbbbb";


let z = Math.floor(Math.random() * 2) 

let y =  Math.floor(Math.random() * 5)

var haslo = hasla[z][y]
haslo = haslo.toUpperCase();

console.log(haslo)

function rewrite()
{
	var valuetorewtrie = hasla[1][1]
	localStorage.setItem("storedValue", valuetorewtrie);
	var haslo = localStorage.getItem("storedValue");

	
	var newContent1 = `
    (jakiś html)
	`;
	document.getElementById("test").innerHTML = newContent1;
	
}

console.log(haslo);

// reszta kodu gdzie będę potrzebować "hasło" po nadpisaniu

jak napisać kod aby uzyskać dostęp do napisanej wartości żeby nowa wartość "hasło" była dostępna w całym kodzie nie tylko w funkcji?

0

jak napisać kod aby uzyskać dostęp do napisanej wartości żeby nowa wartość "hasło" była dostępna w całym kodzie nie tylko w funkcji?

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Scope

przy czym lepiej robić funkcję, która zwraca tę wartość np.

function foo() {
    return 123;
}

const bar = foo();

będzie bardziej eleganckie, bo funkcja działa lokalnie i zwraca wartość, a co z tą wartością się dalej dzieje, to już będzie zależało od kodu, który ją wywoła.

Takie podejście też zadziała:

let bar;
function foo() {
    bar = 123;
}
foo();

ale tutaj będziesz zmieniać zmienną spoza funkcji, więc trochę bardziej brudne rozwiązanie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1