Mam funkcję asynchroniczną (musi być asynchroniczna) fun, która zwraca liczbę. Obecnie wygląda ona tak:

async fun(): Promise<number> {
return new Promise<number>(
await something(); // przez to funkcja fun musi być async
resolve => resolve(1);
});
}
let num = await fun();
console.log(num); //1

Czy jest jakaś możliwość aby ją uprościć? Np. tak aby była asynchroniczna ale nie było potrzeby tworzenia nowego obiektu Promise wewnątrz funkcji, coś w tym stylu:

async fun(): Promise<number> {
await something();
return 1;
}