konfiguracja konwertera

  @Override
  public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
    Jackson2ObjectMapperBuilder jackson2ObjectMapperBuilder = new Jackson2ObjectMapperBuilder();
    Jaxb2RootElementHttpMessageConverter jaxb2RootElementHttpMessageConverter = new Jaxb2RootElementHttpMessageConverter();
    jackson2ObjectMapperBuilder.modules(new ParanamerModule());

    converters.add(new MappingJackson2HttpMessageConverter(jackson2ObjectMapperBuilder.build()));
    converters.add(jaxb2RootElementHttpMessageConverter);
  }

dto

@JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown = true)
public class NewArticleDto {
  public String title;
  public String localType;
  public String offerType;
  public List<String> preferredContactTypes;
  public double localizationLat;
  public double localizationLng;
  public String localizationArea;

  @JsonCreator
  public NewArticleDto(String title, String localType, String offerType, List<String> preferredContactTypes, double localizationLat, double localizationLng,
      String localizationArea) {
    this.title = title;
    this.localType = localType;
    this.offerType = offerType;
    this.preferredContactTypes = preferredContactTypes;
    this.localizationLat = localizationLat;
    this.localizationLng = localizationLng;
    this.localizationArea = localizationArea;

  }
}

exception

2019-08-24 12:10:01.337 WARN 13992 --- [io-8009-exec-10] .c.j.MappingJackson2HttpMessageConverter : Failed to evaluate Jackson deserialization for type [[simple type, class *.dto.NewArticleDto]]: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 28463
2019-08-24 12:10:01.341 WARN 13992 --- [io-8009-exec-10] .w.s.m.s.DefaultHandlerExceptionResolver : Resolved [org.springframework.web.HttpMediaTypeNotSupportedException: Content type 'application/json;charset=UTF-8' not supported]
2019-08-24 12:10:01.381 WARN 13992 --- [io-8009-exec-10] .w.s.m.s.DefaultHandlerExceptionResolver : Resolved [org.springframework.http.converter.HttpMessageNotWritableException: Could not write JSON: Parameter names not found for <init>; nested exception is com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: Parameter names not found for <init> (through reference chain: java.util.LinkedHashMap["timestamp"])]

gdy listę preferredContactTypes zamieniam na String[] to wszystko serializuje. W jaki sposób mogę zmienić aby automatycznie potrafił skonwertować na array? Wiem, że mogę to zrobić w konstruktorze ale chciałbym to w bardziej elegancki sposób zrobić