Jak przenieść obiekty między .java a .fxml

0

Witam, mam problem taki że mam button w fxml-u przeniesiony do kontrolera z onClickiem() i chcę żeby w tym onlicku się otwierał dialog user tam wpisywał itd. tam szło to to wiem jak zrobić tylko potem te informacje co user wpisze chce przerobić na layout z buttonami i labelai i wsadzić do scrollarea w fxmlu i tego właśnie nie wiem jak zrobić... W sensie jak miałbym to robić to robiłbym to przez kod javy a wiem że powinienem przez fxmla :/

1
 1. Po onClick otwierasz sobie okno dialogowe z formatką do wpisywania i masz dwie opcje: albo wysyłasz przy tworzeniu dialogu model do modyfikacji przez konstruktor lub robisz jakieś obejścia i modyfikujesz model danych z jakiegoś singletona, tworzysz jakiegoś handlera. Musisz mieć jakiś obiekt przechowujący dane wprowadzane w dialogu.
 2. Jak masz kontroler z powiązanym FXML'em to możesz mieć pole powiązane:
  @FXML
  ScrollPane pane
  wtedy gdy masz już model danych z formatki możesz sobie wygenerować jakiegoś GridPane z etykietkami przyciskami i dodać go do ScrollPane'a przez jakiś addNode nie pamiętam już konkretnie.
 3. Jakbyś miał kod aplikacji to mógłbym zerknąć na to bardziej konkretnie.
0

Aha czyli mając ten scrollpanel z id w fxmlu i wpisując go do javy one się jakby połączą i jak w javie coś do niego dodam to to się wpisze do kodu fxmla?

PACKAGE: HABIT

package Habit;

import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.text.TextAlignment;

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Vector;


public class Habit {
  String name, notes;
  int currentScore, maxScore;

  ///gui
  Button statusBtn;
  Label namelbl;
  HBox lay;
  ///

  Habit(String name, String notes) {
    this.name = name;
    this.notes = notes;

    namelbl = new Label(name);

    statusBtn = new Button("...");
    statusBtn.setPrefSize(16, 16);
    statusBtn.setVisible(true);
    statusBtn.setOnAction(e -> System.out.println(notes));

    lay = new HBox();
    lay.setSpacing(10);
    lay.setAlignment(Pos.BASELINE_LEFT);
    lay.getChildren().addAll(statusBtn, namelbl);


    Calendar cal = Calendar.getInstance();
    Date dat = cal.getTime();
    cal.setTime(dat);
    int dayOfWeek = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);
    int day = cal.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    System.out.println(dayOfWeek);
    int monday = day - ((dayOfWeek + 5) % 7);

    Vector<Button> buttons = new Vector<>();

    for (int i = 0; i < 7; i++) {
      Button btnxd = new Button();
      btnxd.setText(String.valueOf(monday + i));
      btnxd.setPadding(new Insets(5, 5, 5, 5));
      btnxd.setPrefSize(32, 32);
      if (i <= dayOfWeek-2) setStatus(status.UNKNOWN, btnxd);
      buttons.add(btnxd);
      lay.getChildren().add(btnxd);
    }


  }

  public enum status {
    UNKNOWN, COMPLETED, SKIPPED, FAILED
  }

  public void setStatus(status stat, Button but) {
    if (stat == status.UNKNOWN) {
      but.setStyle("-fx-background-color: gray;");
      but.setText("?");
      but.setOnAction(e -> setStatus(status.COMPLETED, but));
    } else if (stat == status.COMPLETED) {
      but.setStyle("-fx-background-color: green;");
      but.setText("✔");
      but.setOnAction(e -> setStatus(status.SKIPPED, but));
      currentScore+=1;
      if(currentScore>maxScore) maxScore = currentScore;
    } else if (stat == status.SKIPPED) {
      but.setStyle("-fx-background-color: blue;");
      but.setText("▬");
      but.setOnAction(e -> setStatus(status.FAILED, but));
    } else if (stat == status.FAILED) {
      but.setStyle("-fx-background-color: red;");
      but.setText("✖");
      but.setOnAction(e -> setStatus(status.UNKNOWN, but));
      currentScore=0;
    }
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public HBox getLay() {
    return lay;
  }

}

package Habit;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Button;

public class HabitController {
  @FXML
  private Button btnMonday, btnTuesday, btnWednesday, btnThursday, btnFriday, btnSaturday, btnSunday;
@FXML
public void onAnyWeekBtnClicked(ActionEvent e){
  Object o = e.getSource();
  String senderName = o.toString();
  switch (senderName)
  {
    case "btnMonday": btnMonday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnTuesday": btnTuesday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnWednesday": btnWednesday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnThursday": btnThursday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnFriday": btnFriday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnSaturday": btnSaturday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
    case "btnSunday": btnSunday.setStyle("-fx-background-color: #363636");
  }


}

}

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import javafx.scene.control.ToolBar?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>


<AnchorPane prefHeight="400.0" prefWidth="600.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/11.0.1"
      xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="Habit.HabitController">
  <children>
   <VBox layoutX="15.0" layoutY="14.0">
     <children>
      <Label prefHeight="17.0" prefWidth="149.0" text="Habit name:" />
      <TextField />
     </children>
   </VBox>
   <VBox layoutX="15.0" layoutY="82.0">
     <children>
      <Label prefHeight="17.0" prefWidth="150.0" text="Notes, comments:" />
      <TextField prefHeight="150.0" prefWidth="148.0" />
     </children>
   </VBox>
   <Label layoutX="34.0" layoutY="273.0" text="Schedule" />
   <ToolBar layoutX="14.0" layoutY="312.0" prefHeight="40.0" prefWidth="200.0">
    <items>
     <Button mnemonicParsing="false" text="Monday" fx:id="btnMonday" onAction="#onAnyWeekBtnClicked"/>
      <Button mnemonicParsing="false" text="Tuesday" fx:id="btnTuesday"/>
      <Button mnemonicParsing="false" text="Wednesday" fx:id="btnWednesday" />
      <Button mnemonicParsing="false" text="Thursday" fx:id="btnThursday"/>
      <Button mnemonicParsing="false" text="Friday" fx:id="btnFriday"/>
      <Button mnemonicParsing="false" text="Saturday" fx:id="btnSaturday"/>
      <Button mnemonicParsing="false" text="Sunday" fx:id="btnSunday"/>
    </items>
   </ToolBar>
  </children>
</AnchorPane>

I PACKAGE SAMPLE

package sample;

import Habit.Habit;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;
import Habit.*;

public class Controller {
  @FXML Button btnAdd, btnDelete, btnEdit;
  Habit habit;
  @FXML
  public void onBtnAddClick(){

}
}

package sample;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception{
    Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("sample.fxml"));
    primaryStage.setTitle("Hello World");
    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 275));
    primaryStage.show();
  }


  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import javafx.scene.control.Menu?>
<?import javafx.scene.control.MenuBar?>
<?import javafx.scene.control.MenuItem?>
<?import javafx.scene.control.ScrollPane?>
<?import javafx.scene.control.ToolBar?>
<?import javafx.scene.layout.AnchorPane?>
<?import javafx.scene.layout.BorderPane?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>


<BorderPane maxHeight="-Infinity" maxWidth="-Infinity" minHeight="-Infinity"
      minWidth="-Infinity" prefHeight="400.0" prefWidth="600.0"
      xmlns="http://javafx.com/javafx/11.0.1" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="sample.Controller">
  <top>
   <VBox BorderPane.alignment="CENTER">
     <children>
      <MenuBar>
       <menus>
        <Menu mnemonicParsing="false" text="File">
         <items>
          <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Close" />
         </items>
        </Menu>
        <Menu mnemonicParsing="false" text="Edit">
         <items>
          <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Delete" />
         </items>
        </Menu>
        <Menu mnemonicParsing="false" text="Help">
         <items>
          <MenuItem mnemonicParsing="false" text="About" />
         </items>
        </Menu>
       </menus>
      </MenuBar>
      <ToolBar prefHeight="40.0" prefWidth="200.0">
       <items>
        <Button mnemonicParsing="false" text="Habits" />
       </items>
      </ToolBar>
      <ToolBar prefHeight="40.0" prefWidth="200.0">
        <items>
         <HBox spacing="15.0">
           <children>
            <Button mnemonicParsing="false" text="Add" fx:id="btnAdd"/>
            <Button mnemonicParsing="false" text="Edit" fx:id="btnEdit" />
            <Button mnemonicParsing="false" text="Delete" fx:id="btnDelete"/>
           </children>
           <padding>
            <Insets bottom="5.0" left="5.0" right="5.0" top="5.0" />
           </padding>
         </HBox>
        </items>
      </ToolBar>
     </children>
   </VBox>
  </top>
  <center>
   <ScrollPane hbarPolicy="NEVER" BorderPane.alignment="CENTER">
    <content>
     <AnchorPane minHeight="0.0" minWidth="0.0" prefHeight="200.0" prefWidth="200.0" />
    </content>
   </ScrollPane>
  </center>
</BorderPane>

0

Dobra poddaje się, proszę o pomoc :D
Wysypuje mi się po stworzeniu stage w HabitController
https://github.com/Xezolpl/Habit-tracker.git

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1