Null Pointer Exeption

0

Mam 1 klasę i w niej metodę, w której tworzę tablicę metoda jest publiczna i rozmiar tej tablicy przekazuję po utworzeniu obiektu tej klasy i nie wiem dlaczego dostaję null pointer, bo tak jakby tablica miała długość 0 a nie tą podaną przeze mnie

private static int V;
  private int[] colorTab;

  public Bipartite(int v) {
    Bipartite.V = v;
    colorTab = new int[V];

dalej w kodzie

Bipartite b = new Bipartite(edge);
0
Bipartite.V = v;

Próbujesz odwołać się do klasy, nie do obiektu. Użyj:

this.V = v;
0
class Bipartite {

  private static int V;
  private int[] colorTab;

  public Bipartite(int v) {
    V = v;
    colorTab = new int[V];
  }

  public boolean isBipartite(int[][] G, int start) {
    for (int i=0; i<V; i++) 
      colorTab[i] = -1;    

    colorTab[start] = 1;
    List q = new List();
    q.add(start);
    while(q.size() != 0) {
      int u = q.poll();

      if(G[u][u] == 1)
        return false;

      for(int v=0; v<V; ++v) {
        if(G[u][v] == 1 && colorTab[v] == -1) {
          colorTab[v] = 1 - colorTab[u];
          q.add(v);
        } else if(G[u][v] == 1 && colorTab[v] == colorTab[u])
          return false;
      }
    }
    return true;
  }
}
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 0 out of bounds for length 0
  at Bipartite.isBipartite(Zadanie3.java:152)
  at Zadanie3.main(Zadanie3.java:76) //tworzenie obiektu i wywolanie metody
0

Tworzysz tablicę bez elementów, więc odwołanie się do pierwszego elementu (o indeksie 0) jest niepoprawne.

1
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Zadanie3 {
  private static int edge;
  private static int[][] matrix;
  private static int[] adj;

  void convert(int[][] m) {
    int v = m.length;
    List[] adj = new List[v];
    for (int i = 0; i < v; ++i)
      adj[i] = new List();

    for (int i = 0; i < m.length; i++) {
      for (int j = 0; j < m[i].length; j++) {
        if (m[i][j] == 1) {
          adj[i].add(j);
        }
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      Scanner scanner = new Scanner(new File("dane.txt"));
      String line;
      int a, b, x, edge = 0;
      scanner.nextLine();

      while (scanner.hasNextLine()) {
        line = scanner.nextLine();
        x = line.indexOf(",");
        a = Integer.valueOf(line.substring(1, x));
        b = Integer.valueOf(line.substring(x + 1, line.length() - 1));
        System.out.println("A;" + a + " B:" + b);
        edge = Math.max(a, b);
      }
      System.out.println(edge);
      matrix = new int[edge + 1][edge + 1];
      for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
        for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
          matrix[i][j] = 0;
        }
      }
      scanner.close();
      Scanner scanner1 = new Scanner(new File("dane.txt"));
      String line1;

      scanner1.nextLine();
      while (scanner1.hasNextLine()) {
        line1 = scanner1.nextLine();
        x = line1.indexOf(",");
        a = Integer.valueOf(line1.substring(1, x));
        b = Integer.valueOf(line1.substring(x + 1, line1.length() - 1));
        matrix[a][b] = 1;
        // matrix[b][a] = 1;
      }

      for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
        for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
          System.out.print(matrix[i][j]);
        }
        System.out.println("");
      }
      scanner1.close();
    } catch (FileNotFoundException e) {
      System.out.println(e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }

    Bipartite b = new Bipartite(edge);
    if(b.isBipartite(matrix, 0))
      System.out.println("Graph is bipartite");
    else
      System.out.println("Graph isn't bipartite");
  }

}

class List {
  private Integer[] tab;
  private int s, start = 0;

  public List(int v) {
    tab = new Integer[v + 1];
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      tab[i] = null;
    }
  }

  public List() {
    tab = new Integer[512];
    for (int i = 0; i < tab.length; i++) {
      tab[i] = null;
    }
  }

  public int size() {
    return s;
  }

  public int poll() {
    int head = 0;
    for (int i = 0; i < tab.length; i++)
      if (tab[i] != null) {
        head = tab[i];
        tab[i] = null;
        s--;
        break;
      }

    return head;
  }

  public void add(int v) {
    if (start <= tab.length) {
      for (int i = start; i < tab.length; i++)
        if (tab[i] == null) {
          tab[i] = v;
          start++;
          s++;
          break;
        }
    }
  }

  public void print() {
    for (int i = 0; i < tab.length; i++)
      System.out.print(tab[i] + " ");
    System.out.println("");
  }
}

class Bipartite {

  private static int V;
  private int[] colorTab;

  public Bipartite(int v) {
    V = v;
    colorTab = new int[V];
  }

  public boolean isBipartite(int[][] G, int start) {
    for (int i=0; i<V; i++) 
      colorTab[i] = -1;    

    colorTab[start] = 1;
    List q = new List();
    q.add(start);
    while(q.size() != 0) {
      int u = q.poll();

      if(G[u][u] == 1)
        return false;

      for(int v=0; v<V; ++v) {
        if(G[u][v] == 1 && colorTab[v] == -1) {
          colorTab[v] = 1 - colorTab[u];
          q.add(v);
        } else if(G[u][v] == 1 && colorTab[v] == colorTab[u])
          return false;
      }
    }
    return true;
  }
}
0

plik jest ok, jak i cała reszta. Problem jest tylko z tą tablicą colorTab

8
(0,1)
(0,3)
(1,0)
(1,2)
(3,0)
(3,2)
(2,1)
(2,3)
1
Bipartite b = new Bipartite(edge);

W tym miejscu odwołujesz się do edge z klasy Zadanie3 (które jest 0, przez co tworzysz tablicę z ilością indeksów równą 0) przez co w metodzie isBipartite dostajesz exception przy próbie wywołania tego:

colorTab[start] = 1;

Prawdopodobnie chciałes użyć tutaj edge z bloku try catch :)

ps polecam zapoznać się z debuggerem
ps2 jak prosisz ludzi o pomoc to spraw by byli w stanie Ci pomóc. Będąc tajemniczym nic nie wskurasz
ps3 next time wrzuc kod w 100% taki sam jak u CIebie, bo linie ze stacktrace'a dalej się nie zgadzały
ps4 Przekopiuje ze swojego komentarza: NIGDY nie nazywaj swoich klas nazwami które już są używane przez Java (mówie tu o twoim List)

0

A mam jeszcze jedno pytanie. Tworze tą swoja implementację listy i w jaki sposób stworzyć metodę addFirst ? Coś takiego nie działa odpowiednio:

public void addFirst(int v) {
  //start - ostatni dodany element
      for(int i=start; i==0; i--) {
        tab[i+1] = tab[i];
        if(i==0)
          tab[0] = v;
      }
  }
0

Aby dodać do tablicy obiekt na samym początku, musisz stworzyć nową tablicę o rozmiarze 1 większym niż poprzednia. Następnie "przesunąć" wszystkie wartości ze starej tablicy i wrzucić nową wartość na początek. Nie widzę abyś tworzył nową tablicę oraz ją zwracał.

0
Mattii4211 napisał(a):

for(int i=start; i==0; i--) {

Zły warunek.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0