mam taki kod

private JButton dodajZadanie;
 private JButton usunZadanie;
 private JButton wyswietlZadania;
 private JButton ustawAlert;
 private JTextField czyAlertUstawiony;
 private JButton drukuj,zapisz;
 private JLabel eDzien,eMc,eRok,eH,eOpis;
 private JTextField tDzien,tMc,tRok,tH,tOpis;
 private JTextArea okno;

 private class Dane
 {
  private int dzien, mc,rok;
  private int h,alert;
  private String opis; 
 };

 private class OpakDane
 {
  private Dane dane;
  private OpakDane nast;
 };

 OpakDane pocz=new OpakDane();
 OpakDane pom=new OpakDane();
 OpakDane tmp=new OpakDane();
 Dane dane=new Dane();

 //----------------------------------------------
 public void init() 
 {
  //pocz=wczytaj();
  Container c = getContentPane();
  c.setLayout(new BorderLayout());
  wyswietlZadania = new JButton("Wyświetl zadania");
  wyswietlZadania.setBackground(Color.white);
  wyswietlZadania.setMnemonic('W');
  wyswietlZadania.setToolTipText("Wyswietla zadania w wybranym dniu");
  wyswietlZadania.addActionListener(new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent w)
    {
       try{
      tmp.dane=dane;
      }  
      catch (NullPointerException d2) 
      { JOptionPane.showMessageDialog(null, 
       "Nie podałeś wszystkich danych", "Brak danych",
       JOptionPane.WARNING_MESSAGE); 
      }
      pom=pocz;
      while(pom != null) // ee tu jak daje podglad postu to mi sie cos dziwnego pojawia ma byc pom!=null
      {
       if(pom.dane.dzien==tmp.dane.dzien&&pom.dane.mc==tmp.dane.mc&&pom.dane.rok==tmp.dane.rok)
       {
        okno.append(Integer.toString(pom.dane.dzien));
        okno.append(" "+Integer.toString(pom.dane.mc));
        okno.append(" "+Integer.toString(pom.dane.rok));
        okno.append(" "+pom.dane.opis+"\n");
       }
       pom=pom.nast;
      } //koniec while
    }

i if zglasza mi null pointer exeption tylko nie wiem dlaczego...