Server oparty o ServerSocketChannels

0
  public void serve(InetSocketAddress address) throws IOException {
    var serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();
    log.info("Opened server socket channel");
    serverSocketChannel.configureBlocking(false);
    log.info("Configured channel to nonblocking mode");

    serverSocketChannel.bind(address);
    log.info("Bind to port: " + address.getPort());

    Selector selector = Selector.open();
    log.info("Created selector");
    serverSocketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_ACCEPT);
    log.info("Registered server socket channel");

    Set<SelectionKey> selectedKeys;
    int selected;
    Iterator<SelectionKey> iter;

    log.info("Listening...");
    while (true) {
      log.info("- Select -");
      selected = selector.select();
      log.info("Selected: " + selected + " channels");

      selectedKeys = selector.selectedKeys();
      iter = selectedKeys.iterator();

      while (iter.hasNext()) {
        SelectionKey key = iter.next();
        log.info("Processing key " + key.toString());

        if (key.isAcceptable()) {
          log.info("Key is acceptable");
          var serverChannel = (ServerSocketChannel) key.channel();
          log.info("Obtained server channel");
          var channel = serverChannel.accept();
          log.info("Obtained channel");
          channel.configureBlocking(false);
          log.info("Configured channel to nonblocking mode");
          channel.register(selector, SelectionKey.OP_READ);
          log.info("Registered channel as readable");
          iter.remove();
          log.info("Processing complete - removed channel");
        }
        if (key.isReadable()) {
          log.info("Key is readable");
          var channel = (SocketChannel) key.channel();
          log.info("Obtained channel");
          var buffer = ByteBuffer.allocate(1024);
          channel.read(buffer);
          log.info("Read from channel");
          buffer.flip();
          CharBuffer charBuffer = StandardCharsets.UTF_8.decode(buffer);
          System.out.printf("Message: %s%n", charBuffer.toString());
          channel.configureBlocking(false);
          log.info("Configured channel to nonblocking mode");
          channel.register(selector, SelectionKey.OP_WRITE);
          log.info("Registered channel as writable");
//         iter.remove();
          buffer.clear();
          charBuffer.clear();
          log.info("Processing complete - removed channel");
        }
        if (key.isWritable()) {
          log.info("Key is writable");
          var channel = (SocketChannel) key.channel();
          log.info("Obtained channel");
          var charBuffer = CharBuffer.allocate(1024);
          charBuffer.put("RESPONSE " + getCurrentDate()).flip();
          log.info("Created response");
          int writtenBytes = channel.write(StandardCharsets.UTF_8.encode(charBuffer));
          log.info("Written " + writtenBytes + " bytes");
//         iter.remove();
//         channel.close();
          log.info("Processing complete - removed channel without registering");
        }
      }
    }
  }

Dokumentacja kompletnie mi nie pomaga, potrzebuję ogarnąć SocketChannele, czy jest ktoś w stanie pomóc mi z tym kodem? Urywa połączenie po drugiej wiadomości (docelowo ma to być kopia IRCa).
Jak poprawnie obsługiwać SelectionKey? Jak utrzymywać połączenia w aplikacji (tak, aby można było zrobić broadcast?)

0

@Burdzi0: niestety za dużo z NIO 2 nie miałem do czynienia i nie mam za bardzo dużo czasu ogarnąc temat teraz, ale wydaje mi się że powinieneś użyć AsynchronousServerSocketChannel.open() zamiast metody z ServerSocketChannel :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0