Problem z kalkulatorem

0

Witam, mam pytanie jak zrobić, aby po wpisaniu danej liczby np. 728 była ona brana jako podstawa do dalszych działań? Wrzucam kod, w którym mimo napisania 728 jako podstawy używana jest tylko 7. Czy ktoś ma jakiś pomysł?

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class FourP {
  public static void main(String[]args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        Frame frame=new Frame();
        }
    });
  }

}
class Frame extends JFrame
{
  public Frame() 
  {
    setBounds(100,100,250,400);
    add(new CalculatorPanel());
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }

}

class CalculatorPanel extends JPanel{
  private JButton display;
  private JPanel panel;
  private double result;
  private String lastCommand;
  private boolean start;
  private boolean first;

  public CalculatorPanel() {
    setLayout(new BorderLayout());
    result=0;
    lastCommand="=";
    first=true;
    start=false;

  display=new JButton("0");
  display.setEnabled(false); 
  add(display, BorderLayout.PAGE_START);

  ActionListener insert=new InsertAction();
  ActionListener command=new CommandAction();

  panel=new JPanel();
  panel.setLayout(new GridLayout(4,4));

  addButton("7",insert);
  addButton("8",insert);
  addButton("9",insert);
  addButton("/",command);

  addButton("4",insert);
  addButton("5",insert);
  addButton("6",insert);
  addButton("*",command);

  addButton("1",insert);
  addButton("2",insert);
  addButton("3",insert);
  addButton("-",command);

  addButton("0",insert);
  addButton(".",insert);
  addButton("=",command);
  addButton("+",command);

  add(panel, BorderLayout.CENTER);

  }

  private void addButton(String label, ActionListener listener)
  {
    JButton button=new JButton(label);
    button.addActionListener(listener);
    panel.add(button);

  }

  private class InsertAction implements ActionListener
  {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
      String input=event.getActionCommand();

      if(first==true)
      {
      display.setText(""+input);
      double l=Double.parseDouble(display.getText());
      result=l;
      first=false;
      start=true;

      }

      if(start==true)
      {
      display.setText("");
      start=false;
      }
      display.setText(display.getText()+input);
    }

  }

  private class CommandAction implements ActionListener
  {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent event) {
      String command=event.getActionCommand();

      if(start)
      {
        if(command.equals("="))
        {
          display.setText(command);
          start=false;
        }
        else lastCommand=command;
      }
      else
      {
        calculate(Double.parseDouble(display.getText()));
        lastCommand=command;
        start=true;
      }
    }

  }

  public void calculate(double x)
  {
    if(lastCommand.equals("+")) result +=x; 
    if(lastCommand.equals("-")) result-=x;
    if(lastCommand.equals("/")) result /=x;
    if(lastCommand.equals("*")) result *=x;

    if(first==true) {
    display.setText(display.getText());
    }
    else
      display.setText(""+result);

  }

}
0

Bo ustawiasz result tylko za pierwszym razem czyli kiedy podajesz pierwszą cyfrę:

    if (first == true) {
        display.setText("" + input);
        double l = Double.parseDouble(display.getText());
        result = l;
        first = false;
        start = true;

      }

a potem przy kliknięciu + używasz tego resulta w metodzie calculate. Powinieneś tego resulta odświeżać za każdym razem gdy wpiszesz kolejną cyfrę. Ciężko mi poprawić te aplikację bo strasznie po chińsku jest to wszystko napisane :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0