Witam wszystkich mam problem z kodem, mianowicie nie wyświetla mi wyniku. Mógłby ktoś zerknąć? z góry dziękuję.

'''

<html> <head> <meta charset="utf8" /> <title>Kalkulator</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> </head> <body>
<input type="text" id="input" name="input" style="font-size: 20pt; height: 40px" size="60px" /> <button type="submit" id="butt" name="butt" onclick="sendQuery()">Send</button>

Output

Log

bgc.jpg <script src="script.js"></script> </body> </html>

'''

'''
function sendQuery(){
document.getElementById("output").innerHTML = "";
var log = document.getElementById("log");
var str = document.getElementById("input").value.replace(/\s+/g, '');
//var strreplace = str.replace( /\d+/g, ' ');
//log.innerHTML = strreplace + "
";
log.innerHTML = str + "
";
//var wynik = getMeWynik(str);
//str.match(/[-/*+^()]|\d+/g) dzielenie na array wszystkie elementy stringu
}

function getMeWynik(str)
{
var strArray = str.split('');
stackOperators = new Array();
strArray.forEach(myfunction);
while(stackOperators.length > 0){
outputAdd(stackOperators.pop());
}

}
function outputAdd(str)
{
document.getElementById("output").innerHTML += str+";";
}
function myfunction(element, index, array)
{
var log = document.getElementById("log");
if (element=="(")
stackOperators.push(element);
if(element==")")
{
log.innerHTML += "element jest nawiasem ) !
"
while(stackOperators[stackOperators.length-1]!="(")
outputAdd(stackOperators.pop());
stackOperators.pop();/usuwanie "(" z stack/
}
if (checkIfOperator(element).operator) /dopoki na stosie jest jakis operator i:/
{
while(stackOperators.length>0 && ((checkIfOperator(element).lacznosc=="left"&&priorytet(element)<=priorytet(stackOperators[stackOperators.length-1])) || (checkIfOperator(element).lacznosc=="right"&&priorytet(element)<priorytet(stackOperators[stackOperators.length-1])) ))
{
outputAdd(stackOperators.pop());
}
log.innerHTML += "dodaje element " + element + "do stackOperators
";
stackOperators.push(element);
}
else if (element != "(" && element != ")")
{
outputAdd(element);
}

/*Jeśli dojdziemy do końca wyrażenia, to ze stosu operatorów pobieramy operatory 
i przenosimy je kolejno na wyjście aż do wyczyszczenia stosu. Algorytm kończymy.*/
if(index == array.length-1)
{
    log.innerHTML+= stackOperators.toString();
}

}
function checkIfOperator(zmienna)
{
switch (zmienna)
{
case "+":
return {operator:true, lacznosc:"left"};
break;
case "-":
return {operator:true, lacznosc:"left"};
break;
case "*":
return {operator:true, lacznosc:"left"};
break;
case "/":
return {operator:true, lacznosc:"left"};
break;
case "^":
return {operator:true, lacznosc:"right"};
break;
default:
return false;
}

}
function priorytet(zmienna)
{
switch (zmienna)
{
case "(":
return 0;
break;
case ")":
return 0;
break;
case "+":
return 1;
break;
case "-":
return 1;
break;
case "*":
return 2;
break;
case "/":
return 2;
break;
case "^":
return 3;
break;
default:
document.getElementById("log").innerHTML += "Nieznany operator(funckja priorytet)";
return false;
}

}
'''