Uruchomnie Spring Boot z liquiBase

0

Hej, Chciałem sobie uruchomić projekt z GITA -> https://github.com/josedab/angularjs-springboot-bookstore

Ściągam projekt, importuje do IntelliJ, tworzę samą bazę w PostgreSQL bez tabel bo w tym projekcie użyte jest LiquiBase a na koniec zmieniam ustawienia pilku application-dev.yml ustawiając url, databaseName.. itd. Przy próbie uruchomienia projektu

Factory method 'dataSource' threw exception; nested exception is com.zaxxer.hikari.pool.PoolInitializationException: Exception during pool initialization
całość:
https://pastebin.com/KDTv8Whh

Projekt się buduję co można zobaczyć na gicie, coś źle jest z u mnie z konfiguracją.

Klasa DatabaseConfiguration w której znajduje się metoda dataSource
https://github.com/josedab/an[...]ig/DatabaseConfiguration.java

Tak wygląda u mnie plik application-dev.yml:

server:
  port: 8080

liquibase:
  context: dev

spring:
  profiles:
    active: dev
  datasource:
    dataSourceClassName: org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/bookstore
    databaseName: bookstore
    serverName: localhost
    username: student
    password: uczelnia

  jpa:
    database-platform: org.hibernate.dialect.PostgreSQL82Dialect
    database: POSTGRESQL
    openInView: false
    show_sql: true
    generate-ddl: false
    hibernate:
      ddl-auto: none
      naming-strategy: org.hibernate.cfg.EJB3NamingStrategy
    properties:
      hibernate.cache.use_second_level_cache: true
      hibernate.cache.use_query_cache: false
      hibernate.generate_statistics: true
      hibernate.cache.region.factory_class: org.hibernate.cache.ehcache.SingletonEhCacheRegionFactory
  messages:
    cache-seconds: 1
  thymeleaf:
    mode: XHTML
    cache: false

metrics:
  jmx.enabled: true
  graphite:
    enabled: false
    host: localhost
    port: 2003
    prefix: bookstore

cache:
  timeToLiveSeconds: 3600
  ehcache:
    maxBytesLocalHeap: 16M
0

Ta konfiguracja jakoś dziwnie mi wygląda:

  datasource:
    dataSourceClassName: org.postgresql.ds.PGSimpleDataSource
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/bookstore
    databaseName: bookstore
    serverName: localhost
    username: student
    password: uczelnia

Spróbuj to poprawić tak:

  datasource:
    driver-class-name: org.postgresql.Driver
    url: jdbc:postgresql://localhost:5432/bookstore
    username: student
    password: uczelnia

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0