Testuję aplikację (sam backend) w JMeter na localhost. Testy funkcjonalne. zaczynam od autoryzacji.
Moja autoryzacja jest następująca: open WebSocket Connection i następnie wysłanie JSON stringify jako keyService.
Jak mogę to przetestować w Jmeter?
Myślę, w pierwszej kolejności dodać do ThreadGroup - Test Plan- WebSocket Open Connection i ustawić Server name oraz port,. następnie WebSocket P{ing/Pong, następnie WebSocket Single Write Sample - i w Request data myślę wpisać - jako String format dane np "12345678" , które jest w json format. i następnie dodać WebSocket Single Read Sampler?
Czy to dobre rozwiazanie? czy jak to należy przetestować? co jeszcze dodać, przetestować?
Może należy dodać JSon extract?