JSlider- jak ustawić wartość jako sumę wartości dwóch innych Sliderów

0

Cześć,
jak mając kilka Sliderów (dajmy na to 3) ustawić wartość jednego z nich jako sumę wartości dwóch pozostałych. Tzn tak, aby zmieniając wartość tych dwóch, wartość trzeciego ustawiała się automatycznie.

Mam problem z poniższym kodem, chcę aby wartość JSlider poj była sumą wartości JSlider stala i JSlider napiecie. Program się kompliuje, ale wartość na suwaczku się nie zmienia. + nie wiem dlaczego, ale nie pojawiają się JLabel'e przy niektórych suwaczkach (a kod napisany jest analogicznie do tych, przy których się pojawiają)

public class Configurations extends javax.swing.JFrame {

	public Configurations() {
		
		initComponents();
		
  }
	
  private void initComponents() {
  	
  	options1 = new JPanel();
    options2 = new JPanel();
  	buttons = new JPanel();
    labelPowierzchnia = new JLabel();
    labelNapiecie = new JLabel();
    labelOdleglosc = new JLabel();
    labelStala = new JLabel();
    powierzchnia = new JSlider();
    napiecie = new JSlider();
    odleglosc = new JSlider();
    stala = new JSlider();
    napiecieSI = new JLabel();
    odlegloscSI = new JLabel();
    powierzchniaSI = new JLabel();
    stalaSI = new JLabel();
    pojSI = new JLabel();
    labelPojemnosc = new JLabel();
    poj = new JSlider();
    
    closeButton = new JButton();

    buttons.add(closeButton);
 
 
    
    options1.add(labelNapiecie);
    options1.add(napiecieSI);
    options1.add(napiecie);
    options1.add(labelOdleglosc);
    options1.add(odlegloscSI);
    options1.add(odleglosc);
    options2.add(labelPowierzchnia);
    options2.add(powierzchnia);
    options2.add(labelStala);
    options2.add(stala);
    options2.add(poj);
    options2.add(labelPojemnosc);
    
    
  
    this.setLayout(new BoxLayout(this.getContentPane(), BoxLayout.Y_AXIS));
		add(options1);
		add(options2);
		
		add(buttons);

//ZD
    labelNapiecie.setText("ustaw napiecie");
    napiecieSI.setText("380 nm");
    napiecie.setMajorTickSpacing(500);
    napiecie.setMaximum(400);
    napiecie.setMinimum(-400);
    napiecie.setMinorTickSpacing(50);
    napiecie.setPaintLabels(true);
    napiecie.setPaintTicks(true);
    napiecie.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source1 = (JSlider)evt.getSource();
      	napiecieSI.setText(Integer.toString(source1.getValue())+" V");
      	
      }
    });
    
    labelOdleglosc.setText("Wybierz odleglosc miedzy okladkami (1-30):");
    odlegloscSI.setText("10");
    odleglosc.setMajorTickSpacing(4);
    odleglosc.setValue(10);
    odleglosc.setMaximum(30);
    odleglosc.setMinorTickSpacing(1);
    odleglosc.setPaintLabels(true);
    odleglosc.setPaintTicks(true);    
    odleglosc.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source2 = (JSlider)evt.getSource();
      	odlegloscSI.setText(Integer.toString(source2.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelPowierzchnia.setText("Ustaw powierzchnie okladek (1-30): ");
    powierzchniaSI.setText("10");
    powierzchnia.setMajorTickSpacing(4);
    powierzchnia.setValue(10);
    powierzchnia.setMaximum(30);
    powierzchnia.setMinorTickSpacing(1);
    powierzchnia.setPaintLabels(true);
    powierzchnia.setPaintTicks(true);    
    powierzchnia.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source3 = (JSlider)evt.getSource();
      	powierzchniaSI.setText(Integer.toString(source3.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelStala.setText("Wybierz stala dielektryczna (1-5) ");
    stalaSI.setText("4");
    stala.setMajorTickSpacing(4);
    stala.setValue(2);
    stala.setMaximum(5);
    stala.setMinorTickSpacing(1);
    stala.setPaintLabels(true);
    stala.setPaintTicks(true);    
    stala.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source4 = (JSlider)evt.getSource();
      	stalaSI.setText(Integer.toString(source4.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelPojemnosc.setText("Pojemnosc kondensatora");
    pojSI.setText("0");
    pojSI.setVisible(true);
    poj.setMajorTickSpacing(1);
    poj.setMinorTickSpacing(1);
    poj.setPaintTicks(true);
    poj.setPaintTrack(true);
    poj.setAutoscrolls(true);
    poj.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
    poj.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider stala = (JSlider)evt.getSource();
      	JSlider napiecie = (JSlider)evt.getSource();
      	pojSI.setText(Integer.toString(stala.getValue())+Integer.toString(napiecie.getValue()));
      	
      }
    });
    //Integer.parseInt()
     
   //pojemnosc.setText(String.valueOf(poj.getValue()));

 //ZD
   
		
		
    closeButton.setText("Exit");
    closeButton.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
        dispose();
      }
    });
    
    
 
    pack();
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setTitle("Kondensator");
	
  }      
 
  
  private JButton closeButton;
  private JLabel labelPowierzchnia;
  private JLabel labelNapiecie;
  private JLabel labelOdleglosc;
  private JLabel labelPojemnosc;
  private JLabel labelStala;
  private JPanel options1;
  private JPanel options2;
  private JPanel buttons;
  private JSlider napiecie;
  private JSlider odleglosc;
  private JSlider powierzchnia;
  private JSlider stala;
  private JSlider poj;
  private JLabel napiecieSI;
  private JLabel odlegloscSI;
  private JLabel powierzchniaSI;
  private JLabel stalaSI;
  private JLabel pojSI;
         
}

pomóżcie proszę! :)

0
 slider1.addChangeListener(new ChangeListener() {
   public void stateChanged(ChangeEvent e) {
      int wartosc1 = slider1.getValue();
      int wartosc3 = slider3.getValue();
      slider2.setValue(wartosc3 -wartosc1 );
   }
  });
0

niestety tak też nie działa. Czy slider3 musi być zdefiniowany na początku kodu, czy wystarczy że definiuję go w ChangeListener?

package ciasteczka;

import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.RenderedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JSlider;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.event.ChangeEvent;
import javax.swing.event.ChangeListener;

public class Configurations extends javax.swing.JFrame {

	public Configurations() {
		
		initComponents();
		
  }
	
  private void initComponents() {
  	
  	options1 = new JPanel();
    options2 = new JPanel();
  	buttons = new JPanel();
    labelPowierzchnia = new JLabel();
    labelNapiecie = new JLabel();
    labelOdleglosc = new JLabel();
    labelStala = new JLabel();
    powierzchnia = new JSlider();
    napiecie = new JSlider();
    odleglosc = new JSlider();
    stala = new JSlider();
    napiecieSI = new JLabel();
    odlegloscSI = new JLabel();
    powierzchniaSI = new JLabel();
    stalaSI = new JLabel();
    pojSI = new JLabel();
    labelPojemnosc = new JLabel();
    poj = new JSlider();
    JSlider source1 = new JSlider();
    JSlider source2 = new JSlider();
    closeButton = new JButton();

    buttons.add(closeButton);
 
 
    
    options1.add(labelNapiecie);
    options1.add(napiecieSI);
    options1.add(napiecie);
    options1.add(labelOdleglosc);
    options1.add(odlegloscSI);
    options1.add(odleglosc);
    options2.add(labelPowierzchnia);
    options2.add(powierzchnia);
    options2.add(labelStala);
    options2.add(stala);
    options2.add(poj);
    options2.add(labelPojemnosc);
    
    
  
    this.setLayout(new BoxLayout(this.getContentPane(), BoxLayout.Y_AXIS));
		add(options1);
		add(options2);
		
		add(buttons);

//ZD
    labelNapiecie.setText("ustaw napiecie");
    napiecieSI.setText("380 nm");
    napiecie.setMajorTickSpacing(500);
    napiecie.setMaximum(400);
    napiecie.setMinimum(-400);
    napiecie.setMinorTickSpacing(50);
    napiecie.setPaintLabels(true);
    napiecie.setPaintTicks(true);
    napiecie.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source1 = (JSlider)evt.getSource();
      	napiecieSI.setText(Integer.toString(source1.getValue())+" V");
      	
      }
    });
    
    labelOdleglosc.setText("Wybierz odleglosc miedzy okladkami (1-30):");
    odlegloscSI.setText("10");
    odleglosc.setMajorTickSpacing(4);
    odleglosc.setValue(10);
    odleglosc.setMaximum(30);
    odleglosc.setMinorTickSpacing(1);
    odleglosc.setPaintLabels(true);
    odleglosc.setPaintTicks(true);    
    odleglosc.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source2 = (JSlider)evt.getSource();
      	odlegloscSI.setText(Integer.toString(source2.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelPowierzchnia.setText("Ustaw powierzchnie okladek (1-30): ");
    powierzchniaSI.setText("10");
    powierzchnia.setMajorTickSpacing(4);
    powierzchnia.setValue(10);
    powierzchnia.setMaximum(30);
    powierzchnia.setMinorTickSpacing(1);
    powierzchnia.setPaintLabels(true);
    powierzchnia.setPaintTicks(true);    
    powierzchnia.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source3 = (JSlider)evt.getSource();
      	powierzchniaSI.setText(Integer.toString(source3.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelStala.setText("Wybierz stala dielektryczna (1-5) ");
    stalaSI.setText("4");
    stala.setMajorTickSpacing(4);
    stala.setValue(2);
    stala.setMaximum(5);
    stala.setMinorTickSpacing(1);
    stala.setPaintLabels(true);
    stala.setPaintTicks(true);    
    stala.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	JSlider source4 = (JSlider)evt.getSource();
      	stalaSI.setText(Integer.toString(source4.getValue()));
      	
      }
    });
    
    labelPojemnosc.setText("Pojemnosc kondensatora");
    pojSI.setText("0");
    pojSI.setVisible(true);
    poj.setMajorTickSpacing(1);
    poj.setMinorTickSpacing(1);
    poj.setPaintTicks(true);
    poj.setPaintTrack(true);
    poj.setAutoscrolls(true);
    poj.setPreferredSize(new Dimension(500,500));
    poj.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
      	 int wartosc1 = poj.getValue();
      	 int wartosc3 = source2.getValue();
      	 poj.setValue(wartosc3 -wartosc1 );
      	   
      }
    });
  
    closeButton.setText("Exit");
    closeButton.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
        dispose();
      }
    });
0

Nie spisuj bezmyślnie kod tylko zrób go na podstawie ale żeby wykonywał to co masz na myśli.

poj.addChangeListener(new ChangeListener() {
      public void stateChanged(ChangeEvent evt) {
         int napienie_val= napiecie .getValue();
         int stala_val= stala.getValue();
         poj.setValue(napienie_val+stala_val);

      }
    });

To powinno działać jeśli wszystko w innej części kodu masz poprawnie dodane, tzn. elementy dodane do okna.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1