Miałem encję z zmienna created typu Date

public class UserEntity {
...
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "created", nullable = false, updatable = false)
  @CreatedDate
  private Date created;
...
}

tabela tworzyła kolumnę z typem TIMESTAMP i poprawnie dodawało obiekt do tabeli

[EL Fine]: sql: 2018-05-02 21:54:25.578--ClientSession(210949780)--Connection(1559972721)--INSERT INTO users (activation_token, avatar_id_in_cloud, avatar_provider, created, email, email_change_token, enabled, entity_version, modified_date, new_email, password, unique_id, username) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  bind => [null, null, null, [tutaj ==> 2018-05-02 21:54:25.279 <== tutaj, [email protected], null, true, 1, [email protected], null, $2a$12$/MwdBoXwBgHlxnsicVW.w.UWdYo6ulLH87aZtSxhdbBYA.9QacUXy, 74a45e29-c1f8-40dc-ac25-a7196d7870b4, JonkiPro]

jednak zgodnie z Java 8 zmieniałem typ Date na Instant.

public class UserEntity {
...
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "created", nullable = false, updatable = false)
  @CreatedDate
  private Instant created;
...
}

Teraz automatycznie tworzy tabelę z kolumną created typu LONGVARBINARY, polecenie wygenerowane wygląda tak

[EL Fine]: sql: 2018-05-02 21:54:25.578--ClientSession(210949780)--Connection(1559972721)--INSERT INTO users (activation_token, avatar_id_in_cloud, avatar_provider, created, email, email_change_token, enabled, entity_version, modified_date, new_email, password, unique_id, username) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  bind => [null, null, null, [tutaj ==> [email protected] <== tutaj, [email protected], null, true, 1, [email protected], null, $2a$12$/MwdBoXwBgHlxnsicVW.w.UWdYo6ulLH87aZtSxhdbBYA.9QacUXy, 74a45e29-c1f8-40dc-ac25-a7196d7870b4, JonkiPro]

zamiast daty jest jakiś ciąg znaków [email protected], a w bazie to już w ogóle zapisane jest jako aced00057372000d6a6176612e74696d652e536572955d84ba1b2248b20c00007870770d02000000005aea177110a133c078. Co to się dzieję z datą? Używam bazy H2.