Siemka.
Zacząłem uczyć się JavaFX i piszę sobie jakąś prostą aplikację,która będzie posiadała 3 przyciski:
-Wejście - po wciśnięciu go ma pojawić się okno (lub zmienić scena) z polem tekstowym oraz przyciskiem wstecz który przeniesie nas do głównego menu
-Opcje - tutaj dam jakieś opcje np. zmiana grubości czcionki itd. oraz przycisk wstecz
-Wyjście

Tu pojawia się moje pytanie. Lepiej zmieniać sceny w głównym oknie,czy tworzyć nowe okna? Zacząłem od tworzenia własnych okien,ale nie wiem jak napisać to,aby przy wciśnięciu wstecz przeniosło nas do głównego okna.

Nie wiem czy do czegoś się to przyda,ale wstawiam kod klasy Controller:

package sample;

import javafx.application.Platform;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class Controller {

  @FXML
  private Button wejscie;
  @FXML
  private Button opcje;
  @FXML
  private Button wyjscie;

  @FXML
  public void initialize(){

    wejscie.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {

        try {
          Stage stage = new Stage();
          Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("wejscie.fxml"));
          stage.setTitle("Wejście");
          stage.setScene(new Scene(root,300,275));
          stage.show();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });

    opcje.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        try {
          Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("opcje.fxml"));
          Stage stage = new Stage();
          stage.setTitle("Opcje");
          stage.setScene(new Scene(root,300,275));
          stage.show();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });

    wyjscie.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        Platform.exit();
        System.exit(0);
      }
    });

  }
}

Z góry dzięki za pomoc :)