Spring Rest + GWT - problem z AsyncCallback'ami

0

Witam,

testuje swoje API REST'owe "napisane" za pomocą Springa.
API działa poprawnie, sprawdzałem za pomocą curl'a. Jednak mam problem z przekazaniem obiektu w GWT'owym kliencie.
Niestety technologia została narzucona dlatego taki klient, a nie inny. Starałem się robić z pomocą dokumentacji, ale albo coś przeoczyłem albo po prostu od ciągłego wpatrywania się nie widzę błędu.

Klasa z dziedziny

package pl.connectis.pu.gwt.shared;

import java.io.Serializable;
import java.sql.Date;

public class User implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  private Long id;
  private String name;
  private String username;
  private String login;
  private Date dob;
  private String email;

  public User() { }

  public User(String name, String username, String login, Date dob, String email) {
    this.name = name;
    this.username = username;
    this.login = login;
    this.dob = dob;
    this.email = email;
  }

  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  public String getLogin() {
    return login;
  }

  public void setLogin(String login) {
    this.login = login;
  }

  public Date getDob() {
    return dob;
  }

  public void setDob(Date dob) {
    this.dob = dob;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User [id=" + id + ", name=" + name + ", username=" + username + ", login=" + login + ", dob=" + dob
        + ", email=" + email + "]";
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int result = 1;
    result = prime * result + ((dob == null) ? 0 : dob.hashCode());
    result = prime * result + ((email == null) ? 0 : email.hashCode());
    result = prime * result + ((id == null) ? 0 : id.hashCode());
    result = prime * result + ((login == null) ? 0 : login.hashCode());
    result = prime * result + ((name == null) ? 0 : name.hashCode());
    result = prime * result + ((username == null) ? 0 : username.hashCode());
    return result;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
      return true;
    if (obj == null)
      return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
      return false;
    User other = (User) obj;
    if (dob == null) {
      if (other.dob != null)
        return false;
    } else if (!dob.equals(other.dob))
      return false;
    if (email == null) {
      if (other.email != null)
        return false;
    } else if (!email.equals(other.email))
      return false;
    if (id == null) {
      if (other.id != null)
        return false;
    } else if (!id.equals(other.id))
      return false;
    if (login == null) {
      if (other.login != null)
        return false;
    } else if (!login.equals(other.login))
      return false;
    if (name == null) {
      if (other.name != null)
        return false;
    } else if (!name.equals(other.name))
      return false;
    if (username == null) {
      if (other.username != null)
        return false;
    } else if (!username.equals(other.username))
      return false;
    return true;
  }  
}

UserService

package pl.connectis.pu.gwt.client;

import java.util.List;

import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService;
import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteServiceRelativePath;

import pl.connectis.pu.gwt.shared.User;

@RemoteServiceRelativePath("user")
public interface UserService extends RemoteService {

  void addUser(User user);
  void deleteUser (Long id);
  //void updatePerson (User user);
  List<User> getAllUsers();
}

UserServiceAsyns

package pl.connectis.pu.gwt.client;

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback;

import pl.connectis.pu.gwt.shared.User;

public interface UserServiceAsync {

  void addUser(User user, AsyncCallback<Void> callback);
  void deleteUser (Long id, AsyncCallback<User> callback);
  void getAllUsers(AsyncCallback<User> callback);
  //void updatePerson (User user, AsyncCallback<User> callback);
}

UserServiceImpl

package pl.connectis.pu.gwt.server;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.ws.rs.client.Client;
import javax.ws.rs.client.ClientBuilder;
import javax.ws.rs.client.Entity;
import javax.ws.rs.client.Invocation;
import javax.ws.rs.client.WebTarget;
import javax.ws.rs.core.GenericType;
import javax.ws.rs.core.MediaType;
import javax.ws.rs.core.Response;

import com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet;

import pl.connectis.pu.gwt.client.UserService;
import pl.connectis.pu.gwt.shared.User;

public class UserServiceImpl extends RemoteServiceServlet implements UserService {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private final String url = "http://localhost/8080";
  private final String path = "users";

  @Override
  public void addUser(User user) {

    Client client = ClientBuilder.newClient();
    WebTarget webTarget = client.target(url).path(path);

    Invocation.Builder invocationBuilder = webTarget.request(MediaType.APPLICATION_JSON);
    Response response = invocationBuilder.post(Entity.entity(user, MediaType.APPLICATION_JSON));
  }

  @Override
  public void deleteUser(Long id) {

    Client client = ClientBuilder.newClient();
    WebTarget target = client.target(url).path(path).path("delete").path(id.toString());

    Invocation.Builder builder = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON);
    Response response = builder.delete();

  }

  @Override
  public List<User> getAllUsers() {
    List<User> result = new ArrayList<>();

    Client client = ClientBuilder.newClient();
    WebTarget webTarget = client.target("http://localhost/8080").path("users");
    Invocation.Builder builder = webTarget.request(MediaType.APPLICATION_JSON);
    Response response = builder.get();

    result = response.readEntity(new GenericType<List<User>>() {
    });
    return result;
  }
}

Klasa głowna

package pl.connectis.pu.gwt.client;

import java.sql.Date;

import com.google.gwt.core.client.EntryPoint;
import com.google.gwt.core.client.GWT;
import com.google.gwt.event.dom.client.ClickEvent;
import com.google.gwt.event.dom.client.ClickHandler;
import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback;
import com.google.gwt.user.client.ui.Button;
import com.google.gwt.user.client.ui.HorizontalPanel;
import com.google.gwt.user.client.ui.Label;
import com.google.gwt.user.client.ui.RootLayoutPanel;
import com.google.gwt.user.client.ui.TextBox;
import com.google.gwt.user.client.ui.VerticalPanel;
import com.google.gwt.user.datepicker.client.DatePicker;

import pl.connectis.pu.gwt.shared.User;

public class GWTClient implements EntryPoint {

  UserServiceAsync userServiceAsync = GWT.create(UserService.class);

  private final Label nameLbl = new Label("Name");
  private final Label usernameLbl = new Label("Username");
  private final Label loginLbl = new Label("Login");
  private final Label dobLbl = new Label("Date of birth");
  private final Label emailLbl = new Label("Email");

  private final TextBox nameTxt = new TextBox();
  private final TextBox usernameTxt = new TextBox();
  private final TextBox loginTxt = new TextBox();
  private final DatePicker dobTxt = new DatePicker();
  private final TextBox emailTxt = new TextBox();

  private final Button addBtn = new Button("Add user");
  private final Button getBtn = new Button("Get users");
  private final Button updateBtn = new Button("Update user");
  private final Button deleteBtn = new Button("Delete user"); 

  HorizontalPanel namePanel = new HorizontalPanel();
  HorizontalPanel usernamePanel = new HorizontalPanel();
  HorizontalPanel loginPanel = new HorizontalPanel();
  HorizontalPanel dobPanel = new HorizontalPanel();
  HorizontalPanel emailPanel = new HorizontalPanel();
  HorizontalPanel buttonPanel = new HorizontalPanel();

  VerticalPanel vp = new VerticalPanel();

  @Override
  public void onModuleLoad() {

    namePanel.add(nameLbl);
    namePanel.add(nameTxt);

    usernamePanel.add(usernameLbl);
    usernamePanel.add(usernameTxt);

    loginPanel.add(loginLbl);
    loginPanel.add(loginTxt);

    dobPanel.add(dobLbl);
    dobPanel.add(dobTxt);

    emailPanel.add(emailLbl);
    emailPanel.add(emailTxt);

    buttonPanel.add(addBtn);
    buttonPanel.add(deleteBtn);
    buttonPanel.add(updateBtn);
    buttonPanel.add(getBtn);

    vp.add(namePanel);
    vp.add(usernamePanel);
    vp.add(loginPanel);
    vp.add(dobPanel);
    vp.add(emailPanel);
    vp.add(buttonPanel);

    RootLayoutPanel.get().add(vp);

    addBtn.addClickHandler(new ClickHandler() {

      @Override
      public void onClick(ClickEvent event) {
        String name = nameTxt.getText();
        String username = usernameTxt.getText();
        String login = loginTxt.getText();
        Date dob = new Date(dobTxt.getHighlightedDate().getTime());
        String email = emailTxt.getText();

        User resultUSer = new User(name,username,login,dob,email);
        System.out.println(resultUSer.toString());
        userServiceAsync.addUser(resultUSer, new AsyncCallback<Void>() {

          @Override
          public void onSuccess(Void result) {
            nameTxt.setText("");
            usernameTxt.setText("");
            loginTxt.setText("");
            emailTxt.setText("");

          }

          @Override
          public void onFailure(Throwable caught) {
            addBtn.setText("Failure");

          }
        });

      }
    });

  }

}

Gdyby ktos mial chwile, to prosze o rzucenie okiem i jakies rady :)
Z gory dziekuje

0

AsyncCallback w gwt nie jest po to aby komunikować się przez rest. Do tego jest restygwt lub coś podobnego.
W gwt lepiej budować ui przez uibinder , java do tego się nie nadaje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0