Spring Security REST

0

Witam chciałem podpiąć standardową autoryzację na serwisie restowym w springu. Moja konfiguracja spring wygląda następująco:

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = "org.schedule.service")
@EnableWebMvc
@Import({DatabaseSpringConfig.class, CoreSpringConfig.class})
@ImportResource({"classpath*:/WEB-INF/spring-security.xml"})
public class ServiceSpringConfig extends WebMvcConfigurationSupport{

  @Override
  protected void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>> converters) {
    MappingJackson2HttpMessageConverter jsonConverter = new MappingJackson2HttpMessageConverter();
    List<MediaType> jsonTypes = new ArrayList<>(jsonConverter.getSupportedMediaTypes());
    jsonTypes.add(MediaType.TEXT_PLAIN);
    jsonConverter.setSupportedMediaTypes(jsonTypes);
    converters.add(jsonConverter);
  }

}

Nie operuje na najnowszym spring security i dlatego doładowuję tutaj resource z konfiguracją spring security znajdującą się w pliku xml. Oto on:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:security="http://www.springframework.org/schema/security"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="
      http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
      http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.2.xsd
      http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security-3.1.xsd">

  <security:http auto-config='true'>
    <security:intercept-url pattern="/workers/**"
      access="ROLE_USER, ROLE_ADMIN" />
    <security:intercept-url pattern="/shops/**"
      access="ROLE_USER, ROLE_ADMIN" />
    <security:intercept-url pattern="/**" access="ROLE_ADMIN" />
    <security:http-basic />
  </security:http>

  <security:authentication-manager>
    <security:authentication-provider>
      <security:user-service>
        <security:user name="username1" password="password1"
          authorities="ROLE_USER" />
        <security:user name="username2" password="password2"
          authorities="ROLE_USER, ROLE_ADMIN" />
      </security:user-service>
    </security:authentication-provider>
  </security:authentication-manager>
</beans>

Dodatkowo mój plik web.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
  <display-name>Schedule-service</display-name>
  <context-param>
    <param-name>contextClass</param-name>
    <param-value>
      org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
    </param-value>
  </context-param>

  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>

  <servlet>
    <servlet-name>SpringDispatcher</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <init-param>
      <param-name>contextClass</param-name>
      <param-value>
        org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext
      </param-value>
    </init-param>
    <init-param>
      <param-name>contextConfigLocation</param-name>
      <param-value>org.schedule.service.config</param-value>
    </init-param>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>

  <servlet-mapping>
    <servlet-name>SpringDispatcher</servlet-name>
    <url-pattern>/</url-pattern>
  </servlet-mapping>

  <filter>
    <filter-name>cors</filter-name>
    <filter-class>org.schedule.service.filters.CorsFilter</filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
    <filter-name>cors</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

  <filter>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <filter-class>
         org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy
        </filter-class>
  </filter>

  <filter-mapping>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>

</web-app>

Mavenem zaimportowałem odpowiednie paczki. I nic. Nie wyrzuca mi 401 kiedy chcę się dostać do określonego zasobu, tylko wypluwa dalej dane jak gdyby nigdy nic. Proszę o jakąś wskazówkę czy takie rozwiązanie w ogóle ma prawo działać.
PS. Nie pytajcie dlaczego basic authentication to na projekt na uczelnie a czas nagli;)

0

Sprobuj przeniesc filtr na sama gure w web.xml

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0