Witam szukam pomysły na rozwiązanie problemu. Napisałem gotowy program konsolowy, jednak chciałbym zrobić go w graficznej formie. Tutaj pojawia się problem w programie samoloty mają poruszać się pomiędzy punktami, jednak cały program jest bez współrzędnych opiera się na odległościach. Czy jest możliwość wykonania czegoś takiego w taki sposób, czy jednak muszę przerabiać wszystko na współrzędnych?

package data;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Start {

  public static void main(String[] args) {
    new Start();
  }
  public Start()
  {
    String[] airportName = {"Wrocław", "Karków", "Warszawa"};
    double[][] distance = {{0, 235, 308}, {235, 0, 527}, {235, 409, 0} };
    ArrayList<Airport> airport = new ArrayList<Airport>();
    Random generator = new Random();

    for(int i=0; i<airportName.length; i++)
    {
      airport.add(new Airport (airportName[i], distance [i]));
    }

    int planeNumber = generator.nextInt(40)+10, start, end;

    for(int i=0; i<planeNumber; i++)
    {
      start = generator.nextInt(3);
      end = generator.nextInt(3);
      while(start==end)
      {
        end = generator.nextInt(3);
      }  
      (new Airplane(i, start, end, 350+generator.nextInt(250), airport)).start();
      try{
        Thread.sleep(150);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }    
}
package data;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Airplane extends Thread {
  private int id;
  private int fuel;
  private int start;
  private int end;
  private ArrayList<Airport> air;
  public Airplane(int id, int start, int end, int fuel, ArrayList<Airport> air) {
    super();
    this.id = id;
    this.fuel = fuel;
    this.start = start;
    this.end = end;
    this.air = air;
  }
  public long getId() {
    return id;
  }
  public int getFuel() {
    return fuel;
  }
  public int getStart() {
    return start;
  }
  public int getEnd() {
    return end;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
  public void setFuel(int fuel) {
    this.fuel = fuel;
  }
  public void setStart(int start) {
    this.start = start;
  }
  public void setEnd(int end) {
    this.end = end;
  }
  public void run () {
    int fly=0;
    Random generator = new Random();
    while(true){
      if(fly==0){
        System.out.println("Samolot "+id+" wylecial z lotniska w "+air.get(start).getName()+" do " + air.get(end).getName());
        air.get(start).setRunway(false);
        System.out.println("Samolot o nr "+id+ " leci do lotniska "+ air.get(end).getName());
      }
      if(fly>fuel){
        System.out.println("Samolot "+id+" rozbil sie z powodu paliwa");
        System.out.println("Utworzenie nowego samolotu o id "+id+"");
        int start2, end2;
        start2 = generator.nextInt(3);
        end2 = generator.nextInt(3);
        while(end2==start2)
        {
          end2 = generator.nextInt(3);
        }
        (new Airplane(id, 350+generator.nextInt(250), start2, end2, air)).start();
        break;
      }
      if(fly<air.get(start).getDistance(end)){
        fly++;
      }
      else{
        if(air.get(end).getRunway()==true){
          System.out.println("Samolot "+id+" oczekuje na zwolnienie pasa w "+air.get(end).getName());
          fly++;
        }
        else{
          air.get(end).setRunway(true);
          System.out.println("Samolot "+id+" zajmuje pas na lotnisku w "+air.get(end).getName());
          System.out.println("Samolot "+id+" wyladowal na lotnisku w "+air.get(end).getName());
          start=end;
          end = generator.nextInt(3);
          while(end==start){
            end = generator.nextInt(3);
          }
          fly = 0;
        }
      }
        try {
          Thread.sleep(50);
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();

      }
    }

  }

}
package data;

public class Airport {
  private String name;
  private boolean runway;
  private double[] distance;
  public Airport(String name, double[] distance) {
    super();
    this.name = name;
    this.runway = false;
    this.distance = distance;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public synchronized boolean getRunway() {
    return runway;
  }
  public synchronized void setRunway(boolean runway) {
    this.runway = runway;
  }
  public double getDistance(int id) {
    return distance[id];
  }

}