Witajcie, mam pewien problem. Wczytuję zawartość pliku do pola textArea a następnie zapisuję ją do nowego pliku. Niestety po zapisaniu pliku nie można już go otworzyć. Po otwarciu pliku w notatniku widzę, że pliki różnią się od siebie nieznacznie, (na przykład w zapisanym pliczku gdzieś dostawiony jest znak ? którego nie ma w starym). Oczywiście ta niewielka "zmiana" powoduje , że nowo utworzonego pliku nie można otworzyć. Kombinuję i nie wiem gdzie popełniam błąd... W zasadzie problem nie występuje z plikami tekstowymi, ale np plik Excela czy dowolny obrazek wczytuje się / zapisuje się (?) nieprawidłowo Może wy coś pomożecie...Z góry dzięki.

ODCZYT:

public void actionPerformed(ActionEvent e)
      {
        JFileChooser chooser = new JFileChooser();
        int returnVal = chooser.showOpenDialog(null); //replace null with your swing container
        File file = null;
        if(returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION)   
         file = chooser.getSelectedFile();  

        BufferedReader in = null;
        try {
          in = new BufferedReader(new FileReader(file));
        } catch (FileNotFoundException e1) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e1.printStackTrace();
        }
        String line = null;
        try {
          line = in.readLine();
        } catch (IOException e1) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e1.printStackTrace();
        }
        while(line != null){
         textArea_.append(line + "\n");
         try {
          line = in.readLine();
        } catch (IOException e1) {
          // TODO Auto-generated catch block
          e1.printStackTrace();
        }
        }
      }

    });

ZAPIS:

public void actionPerformed(ActionEvent e) 
      {
        JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
        if (fileChooser.showSaveDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
           File file = fileChooser.getSelectedFile();
          try (BufferedWriter fileOut = new BufferedWriter(new FileWriter(file))) {
            textArea_.write(fileOut);
          } catch (IOException e1) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e1.printStackTrace();
          }

         // load from file
        }